Hopp til hovedinnhold

Stephen Sollid er professor i akuttmedisin ved UiS

Stephen J M Sollid er tildelt opprykk til professor i prehospital akuttmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet. Dette styrker UiS sin satsning på akuttmedisin og pasientsikkerhet utenfor sykehus.

Publisert: Endret:
Portrett av Stephen Sollid
Stephen Sollid er professor ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi.

Først publisert 8. januar 2020. Tekst: Cathrine Sneberg

– For meg er professortittelen en flott anerkjennelse av arbeidet jeg har lagt ned i forskning, utvikling og undervisning de siste 10 årene - i hovedsak på UiS. Men det viktigste er nok allikevel at fagområdet prehospital akuttmedisin får et professorat som bidrar til å understreke UiS sin satsning på ikke bare medisinfaget, men fremfor alt prehospital akuttmedisin, forteller Sollid.

Stephen J. M. Sollid er utdannet lege spesialisert i anestesiologi, og er i dag sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han har en ph.d innen pasientsikkerhet og risikostyring fra UiS og fokuserer i sin forskning på prehospital akuttmedisin og pasientsikkerhet.

Satsning på akuttmedisin

– Jeg mener dette er et svært viktig forskningsområde som krever egen forskning. Vi kan ikke lene oss på den forskning som gjøres inne på sykehusene. Det er spesielle forhold prehospital som gjør at pasientsikkerhetsarbeidet må skreddersys for prehospital medisin, men vi vet ennå for lite om hva og hvordan - det skal vi forske på, uttrykker Sollid.

Sollid har vært en sentral del av Det helsevitenskapelige fakultets satsning på akuttmedisinsk forskning og utdanning, en satsning som er gjort i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Dette arbeidet har resultert i et helhetlig utdanningsløp fra bachelorgrad til doktorgrad innen prehospital akuttmedisin.

– Nå har vi en bachelor i paramedisin, et masterutdanning i Prehospital critical care og et professorat i prehospital akuttmedisin ved UiS. Det er ikke mange universiteter i Norge som har den kombinasjonen, fastslår han.

Han forteller at fokuset fremover blir å sikre kvalitet på bachelor- og masterprogrammet, men han vil også sørge for flere ph.d.-prosjekter i akuttmedisin. Han skal også jobbe for å få prehospital pasientsikkerhet opp som et eget fagområde ved UiS.

– Vi har et verdensledende fagmiljø på pasientsikkerhet ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, da er det helt naturlig at vi tar ledelsen på også prehospital pasientsikkerhetsforskning, legger han til. 

Utfordrende forskningsområde

Prehospital akuttmedisin er kjent for å ha mange utfordringer relatert til forskning. Det er blant annet vanskelig å finne store nok pasientpopulasjoner å forske på, det er store etiske utfordringer og mange variabler som skal tas hensyn til. Historisk har forskning innen fagområdet vært av lav kvalitet og av lite volum.

– Dette har endret seg de siste 10 årene, og spesielt har samarbeidet mellom UiS og SNLA bidratt sterkt til dette. Vi har bygget stein på stein og ser nå frukter av arbeidet når tidligere masterstudenter begynner med ph.d-prosjekter. Vi holder også på å bygge en egen forskningsklynge for prehospital pasientsikkerhet i samarbeid mellom UiS og SNLA. Det er kjempegøy å se at vi får det til og det er veldig bra at UiS har valgt å satse på fagområdet, sier Sollid.

Forskning innen akuttmedisin skal bidra til større kunnskap om hvordan det kan bli enda tryggere å være pasient utenfor sykehuset slik at man kan sikre trygg og god behandling. Kvaliteten på prehospital akuttmedisin er høy i Norge og andre land, men det er også andre faktorer som spiller mot trygg behandling og trygge pasientløp.

– Med større kunnskap om hva som påvirker pasientsikkerheten utenfor sykehuset er vi i stand til å lage bedre og tryggere systemer som ivaretar for eksempel sikker informasjonsflyt, gode overleveringer og godt samarbeid, samtidig som vi utnytter ressursene vi allerede har på en bedre måte, avslutter han.