Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudenter i praksis tok over avdeling i hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjenesten er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I tre dager har åtte tredjeårsstudenter ved UiS hatt ansvaret for en avdeling i hjemmetjenesten i Sandnes kommune.

Publisert: Endret:
Studentene Annelin og Malin sjekker ut listene før dagens oppdrag (Foto: Jon Anders Rennan, Sandnes kommune)

Etter fjorårets suksess gjentok hjemmetjenesten i Sandnes kommune studentovertakelse også i år.

Studentovertakelse betyr at sykepleierstudenter i sin siste praksisperiode «tar over» ansvaret for en avdeling. Ingen sykepleiere er på vakt under studentovertakelsen.

Åtte sykepleierstudenter, som om kort tid er ferdig utdannende sykepleiere, har gjennomført overtakelsen som i år har gått over tre dager i Lura hjemmetjeneste i Sandnes kommune. Studentene har vekslet på å ha det overordnede ansvaret disse dagene, og har bemannet sonen sammen med øvrige ansatte.

Gir trygghet i rollen som sykepleier

Som nyutdannet sykepleier går det ofte ikke lang tid før man blir satt opp som vaktansvarlig. Sykepleieren skal delegere, prioritere, samarbeide med andre yrkesgrupper og lede det faglige arbeidet til beste for pasientene. 

Student Wim i ferd med å lese seg opp på riktig prosedyre før oppdrag (Foto: Jon Anders Rennan, Sandnes kommune)

– Dette har vært lærerikt, nyttig og et steg på veien til å bli enda mer selvstendig i rollen som sykepleier, fortalte studentene etter gjennomført overtakelse.

De fortalte også at de opplevde mestring gjennom ansvaret og godt samarbeid med medstudentene.

Studentene fikk i forkant av overtakelsen grundig opplæring fra kontaktsykepleiere i praksisfeltet, med god støtte fra praksislærere ved Universitetet i Stavanger. I tillegg var sykepleier ved avdelingen såkalt «bakvakt», og kunne kontaktes dersom studentene skulle ha behov for støtte eller veiledning underveis.

Synliggjør kommunehelsetjenesten som arbeidsplass

I en evaluering som ble gjort i etterkant av overtakelsen, svarte flere av studentene at de lærte mer om tverrfaglighet i hjemmetjenesten og om samhandlingen med andre profesjoner som fastleger, ansatte på sykehus og fysioterapeut.

Målet med disse dagene er å gi studenter innsikt i ledelse og kommunehelsetjenesten som organisasjon, og synliggjøre kommunehelsetjenesten som en attraktiv arbeidsplass etter fullført utdanning.  

Evalueringen viste at overtakelsen gjorde at studentene fikk øynene opp for hjemmebaserte tjenester som et spennende felt. Flere av studentene svarte også at de kunne tenke seg å søke jobb på avdelingen etter fullført utdanning.

Gir rom for faglig fordypning til ansatte i tjenesten

Studentovertakelsen gav også avdelingen mulighet til å samle alle sykepleierne til et par dager med felles møter, faglig fordypning og litt sosialt, noe som ikke har vært mulig før.

– Dette har vi lyst å gjenta neste år! Tenk om vi fikk så mange studenter i praksis at to soner i Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering i Sandnes kunne gjort dette neste år, sa avdelingsleder Gørill Turøy Djuvsland i Lura hjemmetjeneste etter overtakelsen var gjennomført.

Har utarbeidet en veileder for studentovertakelse

Studentovertakelse ble testet ut som en del av Jobbvinnerpiloten i Rogaland. Målet er at studentene skal trene på ledelse for å bli mer selvstendige i arbeidet som ferdig utdannede sykepleiere. Det er utarbeidet en veileder for studentovertakelse.

– Veilederen kan også brukes i andre deler av helsetjenestene og/eller til delvis studentovertakelse av en avdeling, og til å planlegge studentdrevne dager for studenter i tidligere deler av studieløpet, sier Malene Søiland, universitetslektor ved UiS og kontaktperson for Jobbvinner Rogaland. 

Kontakt:

Universitetslektor
51831140
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk