Hopp til hovedinnhold

Tester ny metode for pustehjelp til nyfødte i Uganda

Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, har professor Hege Ersdal bidratt i en ny studie som tester bruk av larynksmaske som verktøy i gjenoppliving av nyfødte i Uganda.​​​​​​​​​​​​​​

Publisert: Endret:
portrett av Hege Ersdal
Hege Ersdal er professor II ved Det helsevitenskapelige fakultet og forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus.

Forskningsresultatene fra studien er nå publisert i The New England Journal of Medicine.

– Det er ikke hver dag vi publiserer i dette desidert øverste medisinske tidsskriftet. Er nesten som å vinne OL-gull i forskningsverden, forteller Hege Ersdal.

Hun er professor II i simulering og globale helseutfordringer ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS og forskningsleder ved Stavanger Universitetssjukehus.

Ersdal har vært involvert i studien som er gjennomført med et internasjonalt team ved Mulago National Referral Hospital i Kampala, Uganda. Forskere ved Senter for internasjonal helse ved UiB har ledet arbeidet.

Pustevansker ved fødsel kan ha alvorlige konsekvenser

Fødselsasfyksi er den tredje vanligste årsaken til nyfødtdødelighet i verden, og mange overlever med varig hjerneskade.

­– Om lag 1 million nyfødte med asfyksi vil dø i løpet av 2020 fordi de ikke klarer å starte egen pusting etter fødselen, og de fleste av disse dødsfallene skjer i lavinntektsland, forklarer Ersdal.

Pustehjelp ved bruk av bag og ansiktsmaske er den vanligste gjenopplivingsmetoden ved asfyksi. Dette livreddende tiltaket kan være vanskelig å få til i praksis, og er dermed forbundet med utfordringer spesielt i lavressurssettinger med få utdannede helsearbeidere.

Pustehjelp til nyfødte med larynksmaske

I studien har forskerne testet jordmødres bruk av larynksmaske sammenlignet med ansiktsmaske ved gjenopplivning av nyfødte i Uganda. Av nyfødte inkludert i studien mottok halvparten ventilasjon ved bruk av ansiktsmaske, og den andre halvparten larynksmaske.

– Det er den første studien av sitt slag og involverte gjenoppliving av over 1100 nyfødte. Formålet var å se hvilken effekt et alternativt gjenopplivningsverktøy, som kanskje ville gjøre pustehjelp enklere å gjennomføre i praksis, kunne ha på overlevelse og forekomst av hjerneskade, sier Ersdal.

– Kan være et verdifullt verktøy

Funnene viser at larynksmaske trygt kan brukes av jordmødre, men forskerne fant ingen forskjell i overlevelsesraten mellom de to gruppene i studien.

– Selv om larynksmasken ikke demonstrerte bedre effekt i bruk, viste det seg at den var like effektiv som standard behandling. Med sin brukervennlighet kan den være et verdifullt verktøy for jordmødre, særlig i lavinntektsland, men også her hjemme i tilfeller hvor vi strever med ansiktsmaske, forteller hun.

Studien er dermed relevant for både høy- og lavressurssettinger.

Les mer

Nicolas J. Pejovic, Susanna Myrnerts Höök, m.fl A Randomized Trial of Laryngeal Mask Airway in Neonatal Resuscitation. The New England Journal of Medicine, 2020

Gir pustehjelp til nyfødte i Uganda (lenke til omtale på uib.no)

Les mer fra forskningen innen medisin

Luftambulansens rolle ved store ulykker

Disputas: Hvordan kan luftambulansen gjøre en enda bedre jobb ved store ulykker? Det har overlege og stipendiat Anne Sir...

Ph.d.-program i helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Helse og medisin beskri...

COVCOM - Fighting a pandemic through translating science

Målet med studien COVCOM er å utvikle effektiv, evidensbasert videokommunikasjon for å formidle kompleks men viktig hels...

Nettverk for medisin og helse

Nettverk for medisin og helse er eit tverrvitskapleg nettverk for medisinsk og helsevitskapeleg forsking, utvikling og u...