Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrprofesjonelt teamarbeid i en norsk operasjonsavdeling.

Publisert Sist oppdatert
Operasjonssykepleiere
Studien viser at tverrprofesjonell trening gir bedre ferdigheter i teamarbeid (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Et teamtreningsprogram for sykepleiere og leger ble implementert i en norsk operasjonsavdeling over en periode på 13 måneder. Deretter gjennomførte forskerne fokusgruppeintervjuer med deltagerne for å vurdere hvordan programmet hadde påvirket det tverrprofesjonelle teamarbeidet i avdelingen.

Økt kunnskap om felles ferdigheter

Både leger og sykepleiere opplevde at treningsprogrammet førte til økt bevissthet og kunnskap om felles ferdigheter. Samarbeidsferdighetene ble bedre grunnet systematisk informasjonsutveksling og bevissthet om teamledelse. Samtidig gav treningen økt ansvarlighet og åpenhet i det daglige arbeidet i avdelingen.

Utfordringen med et slikt treningsprogram er å opprettholde effekten også etter intervensjonsperioden. Studien konkluderer likevel med at programmet gir helsepersonell verktøy og begrepsapparat som fremmer felles forståelse av teamarbeid.

Studien er aktuell for forskere innen teamarbeid, samt ansatte og ledere ved sykehusavdelinger som ønsker å forbedre eller vedlikeholde sitt teamarbeid.