UiS styrker sin satsing innen helse, medisin og teknologi

Hele 18 medisinere og teknologer er ansatt i stipendiat- og postdoktor-stillinger knyttet til universitetets satsing innen helse, helseteknologi, medisin og medisinrelatert forskning.

Published Endret
Gruppebilde av ansatte tilknyttet medisinersatsing
UiS styrker det medisinske miljøet med nyrekruttering av medisinere og teknologer. Flora Balieva (bak f.v.), Michael Quan Nguyen, Maria Camila Gonzalez, Benedikt Römer, Anders Blilie, Daniela Rozsa, Vilde Marie Thomseth og Karoline Lode-Kolz. Liv Jorun Høllesli (foran f.v.), Maria Nyre Vigmostad og Clemens Weber. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Første gang publisert 9. mars 2020. Tekst: Benedicte Pentz

Dette er et ledd i Universitetet i Stavanger sin satsing på helse og medisin, som blant annet inkluderer HelseCampus Stavanger og ambisjonene om medisinutdanning.

Styrkingen av det medisinske miljøet ved UiS foregår i tett samarbeid med Stavanger universitetssjukehus (SUS). Både Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det helsevitenskapelige fakultet er sterkt involvert i det som er tverrfaglig forskning innen både helse, teknologi og medisin.

Fra nevrokirurgi til bildediagnostikk

Av de 18 som er ansatt er 15 medisinere, to teknologer og en medisinsk statistiker. De dekker medisinske felt som spenner bredt, fra obstetrikk, patologi, psykiatri, nevrofysiologi, onkologi, dermatologi, nevrologi, oftalmologi, nevrokirurgi, gastrokirurgi, ortopedkirurgi, bildediagnostikk, revmatologi, pediatri, radiologi, medisinsk statistikk, biomedisin til relasjonell etikk i teknologimediert legepraksis.

Hele 92 svært høyt kvalifiserte søkere, både nasjonale og internasjonale, søkte på stillingene som ble lyst ut.

Ved UiS er det allerede 25 medisinere blant de 99 ph.d.-kandidatene knyttet til helse og medisin.

Kobler medisinere og teknologer

Forskning i skjæringspunktet mellom helse og teknologi er avgjørende for å løse de store utfordringene som helsevesenet står overfor i årene som kommer.

– De to teknologene som er ansatt er derfor koblet sammen med hver sin medisiner, i to såkalte tvillingprosjekt. I disse prosjektene arbeider én teknolog og én medisiner parallelt med hver sin vinkling på samme utfordring, sier prodekan for forskning Henriette Thune ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Bruk av kunstig intelligens

Ett av disse tvillingprosjektene dreier seg om bildeanalyse og bruk av kunstig intelligens i behandlingen av pasienter med akutt hjerneslag.

– Vi forventer nye og spennende resultater ved å kombinere metodisk kunnskap innen naturvitenskap, teknologi og matematikk med medisinsk og helserelatert tematikk, sier prodekan for forskning Helge Bøvik Larsen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Han legger til at ambisjonen er å få fram aktiviteter der man kobler fagområder som tradisjonelt sett ikke har hatt tunge medisinske anvendelser tidligere, som beslutningsanalyse, risiko, væskestrømning og bruddmekanikk.

I et annet prosjekt forsker en medisiner på implikasjoner knyttet til etikk når ny teknologi innføres i helse- og omsorgspraksiser. Et tredje prosjekt ser på hvordan AR kan brukes for å bedre diagnostisering av prostatakreft.

Doktorgradsutdanning i helse og medisin siden 2011

UiS har allerede en bred portefølje av helse- og medisinrelatert forskning og har hatt doktorgradsutdanning i helse og medisin siden 2011. Et betydelig antall medisinere har allerede disputert for doktorgraden ved UiS siden da.

Satsningen på helse, teknologi og medisin er en stor mulighet for både SUS og UiS, til å styrke det allerede omfattende samarbeidet, ifølge forskningsdirektør Svein Skeie ved SUS. Han legger til at SUS setter stor pris på at UiS engasjerer seg enda sterkere i medisinskrelatert forskning.

– Hovedmålet i alt vi gjør er å sørge for at det kommer pasientene våre til gode. Satsingen, som karakteriseres av sin markante bredde av medisinske fagområder, vil skape betydelig aktivitet og god forskning, som til enhver tid er svært viktig for pasientene, sier Skeie.