Hopp til hovedinnhold

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykepleiestudenter ved UiS.

Publisert: Endret:
Anne Marte Løvik

Alder: 35 år Nåværende stilling: Universitetslektor i sykepleievitenskap/helsevitenskap Arbeidsgiver: Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger Hva studerte du på UiS og når? Master i helsevitenskap 2017-2019

Det jeg liker best med jobben min er å møte og følge opp fremtidige sykepleiere! Mye av det jeg lærte på studiet kommer til nytte i veiledning av studenter i praksis.

Anne Marte Løvik

Beskriv en typisk arbeidsdag og hvilke oppgaver du jobber mest med.

Anne Marte Løvik
Anne Marte uderviser og veileder sykepleiestudenter både i teori og praksis

I arbeidet som universitetslektor ved UiS har jeg ansvar for undervisning og veiledning av bachelorstudenter i sykepleie.

Stillingen omfatter oppfølging av sykepleierstudenter i praksis, samt undervisning og veiledning knyttet til sykepleieferdigheter, simulering og teori. Jeg driver også med eksamensrelatert arbeid innenfor aktuelle fagområder og ivaretar administrative oppgaver.

Hvorfor valgte du å studere helsevitenskap ved UiS?

Jeg hadde jobbet som sykepleier i nesten 11 år og kjente på et behov for å lære mer, og ønsket å dreie min kompetanse over i en mer akademisk retning. Jeg så på flere alternativ innenfor videreutdanning. Master i helsevitenskap vekket min interesse da fokuset på dette studie omhandlet helse og helsefremming.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

At emnene var spennende og engasjerende. Husker spesielt arbeidet med masteroppgaven. Arbeidet der vil jeg beskrive som spesielt utfordrende: til tider altoppslukende, til tider litt ensom prosess, og innimellom kunne jeg bli litt lei. Noen dager var arbeidet med oppgaven produktivt, andre dager ikke.

Men: alt i alt en lærerik prosess som jeg ikke ville ha vært foruten, og jeg tror ikke det er før nå, etter at studie er over, at jeg forstår hvor mye jeg har lært.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Det er flere deler av studie som har hjulpet meg i min nåværende jobb som universitetslektor. Det viktigste jeg kan trekke frem er valgemne jeg tok som omhandlet profesjonelle relasjoner i velferdsyrker. Mye av det jeg lærte der, har jeg tatt med meg inn i veiledningen med sykepleierstudenter som er i kliniske praksis.

I tillegg vil jeg trekke frem det som handler om helse og helsefremming, samt det å kunne vurdere og argumentere verdimessige etiske og juridiske dilemmaer som oppstår i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten.

Til sist vil jeg også trekker frem det med å kunne anvender forskningsbasert kunnskap. Arbeidet med masteroppgaven handlet om et selvstendig vitenskapelig arbeid, og den prosessen har hjulpet meg i nåværende jobb som veileder for sykepleierstudenter som skriver bacheloroppgaver.

Hva liker du best med jobben din?

Å møte og følge opp fremtidige sykepleiere. Jobben som universitetslektor er både lærerik og givende, og jeg har en opplevelse av å ikke bare ha økt min faglige kompetanse, men også en opplevelse av en personlig vekst og utvikling.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

Jobb jevnt og trutt hele studieåret, gå på forelesninger og delta i diskusjoner.

Master i helsevitenskap, 2 år

Gir akademisk kompetanse innen et bredt helsefaglig felt.

Bachelor i sykepleie

Bli sykepleier i Stavanger!