Utvidet individuell jobbstøtte bidro til deltakelse i jobb og utdanning

Med en utvidet modell for individuell jobbstøtte (IPS) kom 63 prosent av personer uten jobb med alvorlig psykiske lidelser i jobb eller utdanning. Dette er en høyere rate enn hva forskning om IPS har vist tidligere.

Published Endret
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Både IPS-Lite og IPS-Standard er utviklet, og forskere har i det siste fokusert på at noen kan trenge en mer utvidet IPS-modell, altså IPS-Extended. Det eksisterer også et behov for mer kunnskap som viser hvem som profitterer på hvilken modell. I denne studien testet vi en helt ny utvidet IPS-modell, der IPS er supplert med metodikk fra den amerikanske MoHO.

Forskere fra Skottland, Canada, Sør-Afrika, Sverige og PARTAKE i Norge møttes derfor i Edinburgh for to år siden, rundt temaet IPS og Modell for menneskelig aktivitet (MoHO). Den første vitenskapelige artikkelen fra dette samarbeidet ble nylig publisert. Den handler om det mest effektive arbeidsrettede rehabiliteringstilbudet for personer med alvorlige psykiske plager (SMI), kjent internasjonalt som Individual Placement and Support eller IPS.

Til sammen 202 skotske pasienter (61,3% menn) fikk dette utvidede IPS-MoHO-tilbudet. I alt oppnådde 63 prosent å komme i arbeid eller utdanning. Det var altså en høyere suksessrate i vår studie enn i tidligere studier.

Evne til å tilpasse seg rutiner samt det å ha tydelige arbeidsrettede mål hadde betydning for å oppnå utdanning eller arbeid i en justert regresjonsanalyse. MoHO-instrumentet Worker Role Interview ble benyttet for å kartlegge dette. I tillegg hadde det å bo i et fattig område negativ innvirkning på å oppnå deltagelse i utdanning eller arbeid.

Det satses betydelig på IPS i Norge, for flere målgrupper. Det å kunne tilby IPS i ulikt omfang vil være viktig fremover for å treffe ulike grupper bedre, samt bruke minst mulig av sårbare offentlige ressurser til å oppnå deltagelse i skole og arbeidsliv. 

Les mer

 Prior, S., Maciver, D., Aas, R.W., Kirsh, B., Lexen, A., Van Niekerk, L., Irvine Fitzpatrick, L., Forsyth, K., 2020. An enhanced individual placement and support (IPS) intervention based on the Model of Human Occupation (MOHO); a prospective cohort study. BMC Psychiatry. doi:10.1186/s12888-020-02745-3

Omtalen er laget av forskningsgruppen PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling ved Universitetet i Stavanger. For mer forskningsnytt, følg oss gjerne på vår hjemmeside eller Facebook.