Hopp til hovedinnhold

Veileder for studentovertakelse i hjemmebaserte tjenester

Flere studier viser at erfaringer fra studentenes praksis påvirker hvor studenter kommer til å søke jobb etter endt utdanning. Jobbvinnerpiloten i Rogaland har gjennomført studentovertakelse i hjemmebaserte tjenester for å gi studenter trening i ledelse.

Publisert: Endret:
sykepleiestudenter på medisinrom
Foto: Jon Anders Rennan, Sandnes kommune

I Jobbvinnerpiloten i Rogaland er det utarbeidet en veileder for studentovertakelse i hjemmebaserte tjenester for studenter på Bachelor i sykepleie. Målet med studentovertakelsen er at studentene skal trene på ledelse for å bli mer selvstendighet i arbeidet som ferdig utdannede sykepleiere.

Studentovertakelse betyr at studenter i sin siste praksisperiode «tar over» en avdeling. Ingen sykepleiere er på vakt under studentovertakelsen. I Jobbvinnerprosjektet ble dette gjennomført over to dager, og det var helsefagarbeidere og assistenter i arbeid på sine vanlige vakter, sammen med studentene.

Les også: Studenter i praksis tok over sone i hjemmetjenesten

Ledertrening i praksis som student vil skape trygghet i rollen som faglig leder som nyutdannet sykepleier, viser sluttrapporten fra prosjektet. Med mer ledererfaring, vil studenter oppnå bedre innsikt i de varierte og faglig utfordrende oppgavene hjemmebaserte tjenester står ovenfor, og lære seg å tilpasse den faglige kunnskapen til det spesifikke i virksomheten. Slik blir studenten forhåpentligvis bedre forberedt på forventningene som møter dem i starten av sykepleierkarrieren.

Veilederen kan også brukes i andre deler av helsetjenestene og/eller til delvis studentovertakelse av en avdeling, og til å planlegge studentdrevne dager for studenter i tidligere deler av studieløpet. 

Kontakt

Universitetslektor
51831140
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk