Hopp til hovedinnhold

Vellykket heldigitalt symposium for SHARE

SHARE ved UiS arrangerte i slutten av november et heldigitalt internasjonalt symposium for forskere som er tidlig i karrieren sin.

Publisert: Endret:

Et symposium er et faglig møte eller en konferanse om et vitenskapelig eller kunstnerisk emneområde der det er taler og programinnslag fra flere deltakere. Arrangementet var av og for forskere som er tidlig i karrieren. Formålet var å øve seg på å lage innlegg og presentere på en konferanse, samt å ha faglige diskusjoner og bygge nettverk. Det var også et formål å ha innslag om karriereutvikling innen akademia, ettersom dette særlig var for forskere som er tidlig i karrieren.

Fornøyd med planlegging og gjennomføring

Cecilie Haraldseid-Driftland ledet arbeidet med og gjennomføringen av symposiet. Hun er postdoktor for SHARE ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet. Hun synes det var veldig lærerikt å planlegge og delta på opplegget.

– «Sharing is caring» er et av mottoene våre. Det er utrolig flott å ha Siri Wiig som leder. Hun både gir oss og lar oss ta ansvar for nye ting. Komiteen var under planleggingen og gjennomføringen veldig opptatt av at vi skulle lage en god atmosfære som det føltes trygt og godt å være i, samtidig som det var lærerikt. Det er derfor ekstra hyggelig å registrere at nettopp dette både blir bemerket og satt pris på av deltakerne, sier Haraldseid-Driftland.

Lene Schibevaag, Inger Bergerød og Heidi Dombestein var alle med i organisasjonskomiteen.

Digital gjennomføring

Det var totalt 29 personer som presenterte under konferansen, hvor alle spilte inn en fire minutter lang video med foredraget sitt. Disse ble fordelt utover fire sesjoner. De tre hovedtalerene var SHARE-leder Siri Wiig, David Bates og Jane O’Hara. David Bates fra Universitetet i Harvard er en av verdens mest siterte sikkerhetsforskere. Jane O’Hara fra Universitetet i Leeds er en ledende pasient- og pårørendeforsker.

Bildet er et skjermbilde av digital gjennomføring av symposiet med bilde av deltakerne.
Symposiet ble avholdt digitalt. Dette er et skjermbilde av en av øktene. Foto: privat

– Hovedtalerne er alle fremragende forskere på sitt felt, høyt siterte og verdsatte forskere, og vi er derfor stolte av at de prioriterte å delta i vårt symposium. Alle er også tilknyttet SHARE-Senteret og er viktige støttespillere i SHARE sitt nettverk, sier Haraldseid-Driftland videre.

Det var til enhver tid mellom 48 og 50 deltakere på konferansens to dager, og disse var fra ulike steder i verden. Australia, England, USA, Italia, New Zealand, Sverige og Norge var blant disse landene. De fleste sesjonene og innleggene ble vurdert som relevante eller veldig relevante av deltakerne.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen