Digital hjemmeoppfølging

Onsdag 25. januar 2023 kl. 12:00-15:00,
Digitalt via Zoom.

Hvilke løsninger finnes i markedet for digital hjemmeoppfølging?

Published Endret

Få bedre oversikt over markedet, og en felles forståelse av hvilke muligheter som finnes for felles datadeling.

Arrangementet er i regi av Norwegian Smart Care Cluster og prosjektet Digital hjemmeoppfølging.

Helsefellesskapet i Sør-Rogaland starter prosjekt for å ta i bruk digital hjemme oppfølging (DHO) sammen. Prosjektet skal utforske og ta i bruk ulike forløp for DHO internt i kommunen og på tvers av aktørene i sektoren. I den forbindelse ønsker man å invitere kommuner, sykehus og fastleger til en generell presentasjon av DHO-løsninger i markedet med spesielt fokus på mulighetsrom for samhandling og datadeling mellom sykehus og kommune gjennom løsningen. Hvordan kan det teknisk og juridisk legges til rette for datadeling?

Mål for møtet er at prosjektdeltakere og andre interesserte får bedre oversikt over markedet, og en felles forståelse av hvilke muligheter for felles datadeling som finnes i dag

For denne presentasjonsrunde ønsker prosjektet å avgrense til leverandører som leverer løsninger som innehar har de viktigste elementene fra DHO:

  • Pasientregistrerte data
  • Sensordata
  • Synkron og asynkron kommunikasjon (video, telefon og chat)

Leverandører utfordres til å fortelle om hvordan de løser utfordringen med felles datadeling mellom virksomheter.

Program

  • Hvordan kan vi utnytte mulighetene ved felles anskaffelse? ved prosjekt Digital hjemmeoppfølging, helsefellesskapet Sør-Rogaland
  • Datadeling, nasjonale krav og anskaffelse ved direktoratet for e-helse
  • Presentasjon av produkt med eksempel fra helsetjenesten - Leverandørpresentasjoner
  • Avslutning ved Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster

Meld deg på her!