Hva har omsorgsetiske dilemma i science fiction og i klinisk virkelighet til felles?

Onsdag 10. januar 2024 kl. 14:00-15:30,
Måltidets hus,
Møterom HOS INGRID.

Universitetet i Stavanger inviterer til matinévisning av science fiction episoden «Critical Care», med påfølgende panelsamtale om omsorgsetiske dilemma knyttet til digitalisering og organisering av helsesektoren.

Publisert Sist oppdatert
Skjermdump fra Star Trek Voyager episoden Critical Care. Viser to menn foran i bildet som diskuterer, med en pasient liggende i en seng i bakgrunnen.
Skjermdump fra Star Trek Voyager episoden Critical Care, (foto: Imbd).

Program

  • Velkommen og innledning v/Kine Gjesdal og Ingvil Hellstrand,
    Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
  • Visning av Star Trek Voyager episoden Critical Care (40 min)
  • Panelsamtale med:
    Kirsten Lode (fagsjef for helsefaglig forskning på SUS), Arnt Egil Ydstebø (leder USHT Rogaland), Kristine Skjøthaug (avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi i Stavanger kommune) og Linda Nyholm (professor ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS)
  • Spørsmål fra salen og felles diskusjon

Om episoden

 «Critical Care» er en episode fra TV-serien Star Trek: Voyager, hvor en lege blir kidnappet for å jobbe på et overfylt sykehus. Legen blir sett på som en verdifull ressurs av kidnapperne sine fordi han er medisinsk teknologi: et såkalt Emergency Medical Hologram, det vil si en projeksjon av en menneskelig lege, utstyrt med en enorm medisinsk kunnskapsbase og presisjonsferdigheter som en robotkirurg. Denne legen er altså ikke helt menneskelig, men det er likevel han som stiller spørsmål om organiseringen av det sykehuset han har kommet til: Hvorfor er det så mange pasienter som dør av sykdommer som er enkle å behandle? Hvorfor er fordelingen av medisiner så begrenset, slik at bare noen få kan tilbys behandling? Hvorfor er noen avdelinger helt overfylte, mens andre ligner mer på et luksuriøst spa?

Etter hvert som episoden utvikler seg, viser det seg at hele sykehuset organiseres av en kunstig intelligens, den såkalte Fordeleren. Det er Fordeleren som bestemmer om pasientene kan tildeles medisin eller behandling, og på hvilken avdeling de skal plasseres, basert på grundige utregninger og vurderinger. Vår helt, legen, bestemmer seg for å gjøre motstand….

Vi håper at vår matiné og påfølgende debatt kan åpne for videre diskusjoner om forholdet mellom mennesker og teknologi, og for spørsmål om ansvar, roller og kompetanse i omsorgsarbeid.

Arrangementet er åpent for allem – vi serverer popcorn og leskedrikk!

Kontakt:

Avdelingsleder
51834143
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning
51831543
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk