Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Arholms hus for en felles avslutningsfest med taler og musikalske innslag.

Published Endret

I tidsrommet mellom festgudstjenesten og avslutningsfesten ble det servert kaker og drikke i foajeen i Kjell Arholms hus. Studentene Camilla Bauge, Synne Wenner og Mia Haakstad hadde tatt på seg bunadene sine for anledningen. De synes det er helt fantastisk å være ferdigutdannede sykepleiere. Et annet fellestrekk er at de velger å bli boende i Stavanger etter endt studietid, selv om samtlige kommer fra andre byer.

– Vennene mine blir også igjen i Stavanger. Det er også en klar fordel å kjenne til systemene ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) fra før, ettersom jeg har jobbet der i praksisperioder i regi av studiet, sier Wenner.

Hun kommer fra Bærum og skal jobbe i bemanningssenteret til SUS.

Tre kvinnelige studenter i bunad
Fra venstre: Synne Wenner, Mia Haakstad og Camilla Bauge kunne endelig feire fullført bachelorgrad i sykepleie.

Foretrekker klimaet i Stavanger

Bauge kommer fra Tromsø, og skal også jobbe på bemanningssenteret til SUS. Der blir de ansatte sendt rundt på ulike avdelinger på sykehuset, og får på denne måten bred erfaring på kort tid.

Kommer du til å savne mørketiden i Tromsø?

– Nei. En av hovedgrunnene til at jeg flyttet til Stavanger er at jeg ikke liker vinteren og mørketiden i Tromsø. Det regner en del i Stavanger, men jeg slipper i hvert fall unna snøen, svarer hun.

Haakstad kommer fra Arendal, og har fått seg jobb på hjerteavdelingen til SUS (kardiologisk avdeling). Hun har særlig lært mye de gangene det har kommet eksterne forelesere til UiS, som hadde forelesning om det de jobber med. Eksempelvis trekker hun frem en veldig dyktig psykolog som deltok under praksisforbedende uke da de lærte om psykologi og psykisk helsearbeid.

Hvorfor vil du oppfordre andre til å søke bachelor i sykepleie ved UiS?

– Det er en veldig spennende utdanning med mange praksismuligheter. I tillegg vil de som begynner til høsten få en normal fadderuke, noe vi også hadde. Det var en veldig positiv opplevelse, og det var der jeg ble kjent med vennene mine i Stavanger, sier Haakstad.

Ønsker å jobbe innen psykiatri

Kvinnelige studenter i bunad i en foajé
Fra venstre: Ina Fillippa Ask og Lise Tangen kommer til å savne studenttilværelsen ved UiS.

Studentene Ina Fillippa Ask og Lise Tangen var også til stede under bacheloravslutningen. Førstnevnte kommer fra Bergen, men velger å bli boende i Stavanger:

– Jeg føler meg ikke ferdig med å bo her, og har fått en del venner her. I tillegg har jeg fått meg en kjæreste i Stavanger, sier Ask, som ønsker å jobbe innen psykiatri og avrusning.

Hun kommer til å huske praksisperiodene i regi av studiet og studielivet generelt best, og understreker at de har fått til en fin studietid til tross for koronarelaterte utfordringer. I sommer skal hun jobbe i Bergen, men kommer tilbake allerede i august.

Tangen er den eneste av de fem sykepleierstudentene vi har snakket med som faktisk er fra Stavanger. Hun har fått seg jobb på SUS sin psykiatriske avdeling, og kommer til å huske samholdet mellom studentene best fra de tre årene ved UiS.

Folkemengde i kantine
Det var godt fremmøte i Kjell Arholms hus. Dette bildet ble tatt mens Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal holdt sin tale. Hun er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...