Enorm opptur for bachelor i paramedisin

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Det er kun fire studier i hele Norge uavhengig av studieretning og studiested som fikk 5 poeng.

Published Endret

NOKUT gjennomfører hver høst Studiebarometeret, som er en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram kan delta. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Resultatene ble offentliggjort i februar i 2022.

Entreprenørskap og innovasjonsledelse ved Universitetet i Oslo, master i barnehagekunnskap (deltid) ved Høgskulen på Vestlandet, Master of Science in Applied Economics ved BI Oslo og bachelor i internasjonale studier og freds- og konfliktstudier (nett) ved Oslo Nye Høyskole er de eneste studieprogrammene i hele landet som gjør det bedre enn paramedisinstudiet ved UiS.

Bildet viser Ingrid Othman Arnesen i paramedisin-uniform.
Ingrid Othman Arnesen er svært fornøyd med studieløpet så langt. Foto: privat

Ferdighetstrening i fellesskap

Ingrid Othman Arnesen kommer fra Oslo, er 22 år gammel og går andre studieår på bachelor i paramedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Hun mener at de oppsiktsvekkende positive resultatene viser at klassen hennes er veldig tilfreds med hvordan studiet er lagt opp, hva studiet inneholder og hvordan de lærer. Det eneste UiS-studiet som gjør det like bra i Studiebarometeret er bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon.

– Vi lærer å jobbe med mange forskjellige typer mennesker. I tillegg gjennomfører vi ferdighetstrening i fellesskap. Det gir etter min mening en helt annen mestringsfølelse enn å jobbe teoretisk på egenhånd. Vi har et veldig godt samhold, og det blir veldig sosialt selv i studiesammenhenger, sier Arnesen.

I forbindelse med intervjuet hadde klassen hennes ferdighetstrening på HelseCampus ved UiS, der to jordmødre hadde forelesning om fødsler og hvilke fødsler de kan møte som paramedisinere. Studentene gjennomførte øvelser på de praktiske ferdighetene relatert til å ta imot barn, og fikk også de viktigste opplysningene tilknyttet hjemmefødsel og fødsel i ambulanse.

– Vi får gjennom studieløpet undervisning av mange gode fagfolk som er spesialister på ulike områder. De kan mye mer enn det vi skal kunne selv, noe som gjør det lettere å få en dypere forståelse av faget, fortsetter Arnesen.

Les også: Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Bildet viser ferdighetstrening etter en bilkollisjon.
Målet med ferdighetstreningene på studiet er å forberede studentene til arbeidslivet. Foto: privat

Tett oppfølging og høye opptakskrav

22-åringen synes det at de kun er 18 studenter i klassen påvirker studiehverdagen svært positivt. De får bedre samhold og samarbeid, kjenner foreleserne og de som er ansvarlige for ferdighetstrening bedre. Det er altså snakk om tettere oppfølging:

– Dette gjør at du blir en god paramedisiner når du skal ut i arbeidslivet, ettersom de som følger oss opp sørger for at vi oppnår høy kompetanse i faget, understreker Arnesen.

Klassen hennes som besvarte Studiebarometeret høsten 2021 måtte ha 52,3 poeng i førstegangskvote og 59,2 poeng i ordinær kvote for å komme inn på studiet i 2020 i tillegg til en fysisk opptaksprøve.

Tror du de høye karakterkravene for å komme inn på studiet gjør at studentene er ekstra motiverte?

– Jeg tror absolutt at det å komme inn gir en ekstra mestringsfølelse med tanke på populariteten til studiet. Det er samtidig også viktig med de fysiske kravene relatert til yrkesutøvelsen, avslutter Arnesen.

Bildet viser studieprogramleder Nina Vatland som gjennomfører en øvelse.
Nina Vatland er studieprogramleder og setter pris på de positive tilbakemeldingene. Foto: privat

Hun får støtte fra Nina Vatland, som er studieprogramleder for bachelor i paramedisin ved UiS:

– Vi har 18 svært motiverte studenter. Vi opplever at studentene er vant med å jobbe hardt for å nå målene sine, sier hun.

Å kunne jobbe med studenter som setter høye krav både til UiS som utdanningsinstitusjon og til seg selv er ifølge Vatland veldig motiverende og inspirerende, og de er definitivt en selektert gjeng.

Les også: Paramedisin-student stortrivdes på utveksling i Plymouth

Høy svarprosent og inspirerende utdanning

Hele 89 prosent av studentene som går andre studieår besvarte Studiebarometeret, noe som utgjør 16 av 18. Det ble satt av tid i undervisningen til å svare på undersøkelsen. Vatland påpeker imidlertid at det er snakk om en gruppe som har en del høyere konkurranseinstinkt enn gjennomsnittet.

Det å ha det faglige ansvar for landets mest fornøyde paramedisin-studenter har ifølge henne innebært hardt arbeid, men også vært svært lærerikt og motiverende. Med konstruktive tilbakemeldinger fra det første kullet har de jobbet med å forbedre studieprogrammet.

Bildet viser tre paramedisin-studenter som gjennomfører en øvelse.
Studentene har mange utfordrende øvelser i løpet av studieløpet. Foto: privat

– De er også innforstått med at vi er avhengige av tilbakemeldingene deres. Samtidig virker det som de forstår at vi tar disse i betraktning og at dette motiverer til videre arbeid. Studentene er utelukkende pliktoppfyllende, sier Vatland.

I kategorien inspirasjon (om studiet utfordrer og engasjerer) har paramedisin ved UiS 4,7 poeng. Hvorfor tror du UiS skiller seg positivt ut her?

– Vi har et sterkt fagmiljø rundt oss, som virkelig stiller opp og synes det er givende å dele sin kunnskap med oss. Vi kan tilby et høyt faglig nivå på flere fagområder, og vi har med oss en gjeng som er gode forbilder og som inspirerer studentene. Fakultetet har våget å satse på fagområdet ved å etablere en master i Prehospital Critical Care og deretter bachelor i paramedisin. Det kan vi nå høste frukter av, sier Vatland avslutningsvis.

Les også: Utdanning innen prehospital akuttmedisin får Helse Vest-pris

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen