Gode praksisopplevelser påvirker rekruttering av sykepleiere

Erfaringer fra praksis påvirker hvor studenter søker jobb etter fullført utdanning. Jobbvinnerpiloten i Rogaland for perioden 2019-2020 vektla trening på sykepleierledelse og organisasjon som rekrutteringstiltak for kommunehelsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert
Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten
Sykepleiestudent og praksisveileder under rapport (Foto: NETTOP).

Sykepleiermangelen i kommunene er stor, og undersøkelser viser at for få nyutdannede sykepleiere søker sin første stilling i kommunehelsetjenesten. Derfor utvikler det nasjonale Jobbvinner-prosjektet rekrutteringstiltak i samarbeid med kommuner og utdanningsinstitusjoner.

Flere studier viser at studenters erfaringer fra praksisstudier påvirker hvor de søker jobb etter fullført utdanning.

– Å tilby sykepleiestudenter praksisplass i kommunen er dermed en mulighet for videre rekruttering. Det bør motivere kommuner til å sette av tid og ressurser til god oppfølging av studenter i praksis og til økt veilederkompetanse blant sine ansatte, forklarer Malene Søiland.

Hun er universitetslektor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS og har vært prosjektleder for jobbvinnerpiloten i Rogaland i perioden september 2019 til desember 2020..

Trening på sykepleieledelse i praksis

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester er å koordinere og lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen.

– Sykepleieren skal delegere, prioritere og samarbeide med andre yrkesgrupper til det beste for pasienter, pårørende og ansatte. Som nyutdannet sykepleier tar det ikke lang tid før du blir satt opp som vaktansvarlig, sier Søiland.

Rogalandspiloten har derfor vektlagt trening på sykepleierledelse i praksis som rekrutteringstiltak for hjemmebaserte tjenester i Sandnes, Strand og Hjelmeland kommune. Et av tiltakene var studentovertakelse i hjemmebaserte tjenester i Sandnes kommune.

Les mer om piloten i Sandnes: Studenter i praksis tok over sone i hjemmetjenesten

Gode læresituasjoner gir trygghet i rollen

En rapport fra Jobbvinnerpiloten viser at ledertrening i praksis skaper trygghet i rollen som nyutdannet sykepleier. Studenter opplevde at de var bedre forberedt på forventningene som møter dem i starten av sykepleierkarrieren.

– Studentene får allerede under utdanningen erfare hvor sammensatt arbeidslivet kan være, og begrensningene som kommer med blant annet mangel på tid og ressurser. De får også større forståelse for de varierte og faglig utfordrende oppgavene hjemmebaserte tjenester står ovenfor, sier Søiland.

Å legge til rette for gode læresituasjoner og godt læringsmiljø ved å «se» studentene slik at de føler seg velkomne, er en annen viktig strategi som den enkelte kommune kan iverksette med tanke på å rekruttere fremtidig arbeidskraft, viser rapporten.

Les rapporten: Dagens studenter som morgendagens sykepleiere i kommunene (Sluttrapport Jobbvinner Rogaland)

Tiltakene videreføres

Ved avslutningen av piloten i 2020 varierte det hvor langt kommunene hadde kommet med implementering av tiltak. Situasjonen rundt utbruddet av Covid-19 medførte blant annet at planlagte aktiviteter ble satt på vent.

– Likevel fremhever kommunene at deltakelse i Jobbvinner førte til økt bevissthet rundt viktigheten av gode rutiner for oppfølging av sykepleiestudenter i praksis, og at dette kan ha positiv effekt på omdømme og rekruttering, sier Søiland.

Som eksempel trekker Søiland frem Hjelmeland kommune. Før prosjektperioden hadde de ikke hatt sykepleiestudenter i praksis.

– Nå har de etablert samarbeid med UiS om å ta imot sykepleiestudenter både fra 1., 2 og 3. studieår. De tilbyr også helgestillinger og sommerjobb til studenter, og flere ansatte har deltatt på veiledningskurs ved UiS, forteller Søiland.

De tre deltakende kommunene vil fremover følge opp sine prosjekt i egen kommune. For eksempel skal Sandnes kommune videreføre studentovertakelse av avdeling i en sone i hjemmebaserte tjenester.

Håper flere kommuner blir inspirert!

Søiland håper at prosjektet også vil være av interesse for andre kommuner i regionen og nasjonalt.

–  Vi håper at vår rapport blir lest og at den kan inspirere andre til å ta i bruk verktøy som er utviklet i Rogalandspiloten, sier Søiland.

Hun har også noen råd til kommuner som ønsker flere nyutdannede sykepleierkolleger:

  • Etabler kontakt med høgskole/universitet for økt samarbeid om studentovertakelse og/eller studentdrevne dager.
  • La studenten trene på selvstendig ledelse i praksis i kommunehelsetjenesten.
  • Ta godt imot studenter i praksis fra første dag.
  • Etabler sjekklister for hvem har ansvar for hva knyttet til veiledning av studentene i praksis.
  • Legg til rette for økt veilederkompetanse blant praksisveiledere.

Finn veileder for studentovertakelse (pdf).

Tekst: Cathrine Sneberg

Kontaktperson

Universitetslektor i helsevitenskap
51831140
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Om Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt med mål om å beholde og rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere i de kommunale helsetjenestene. KS leder prosjektet i samarbeid med fagforeningene Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. Les mer på jobbvinner.no