Julie har medisinsk praksis i kommunen

Sykepleierstudenten Julie Martine (21) møter en variert pasientgruppe som trenger akutt helsehjelp i praksis på Stavanger øyeblikkelig hjelp.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av sykepleierstudent Julie Martine
Julie Martine har snart fullført sin femte praksisperiode i sykepleierutdanningen. Foto: privat

Stavanger øyeblikkelig hjelp er en avdeling som tar i mot pasienter med behov for helsehjelp. Pasientene blir henvist av fastlege, legevakt eller akuttmottak for behandling med kort forventet liggetid, som et alternativ til sykehusinnleggelse.

Avdelingen har 16 senger, og tar imot pasienter med diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri. Dermed får sykepleierstudent Julie Martine gjennom den ni uker lange praksisperioden møte en variert pasientgruppe med ulike sykdommer og behandlingsmetoder.

Hva tenkte du når du fikk medisinsk praksis på Stavanger øyeblikkelig hjelp?

Jeg tenkte at det måtte være 1 av 2 ting; her må det være noen som trenger «akutt» hjelp eller å bli tilsett av helsepersonell. Når jeg så hørte det var plassert på Stokka sykehjem, så tenkte jeg «fader» skal jeg ha sykehjemspraksis igjen... Men når jeg fikk mer informasjon om de ulike typene pasienter de kunne få inn til Ø-hjelp, så virket det veldig spennende!

Hva har vært det kjekkeste i praksis?

Det kjekkeste har vært muligheten til å sette søkelys på ulike tilstander og behandling, «løse» eller «lette» på problemer som pasienten har, og prosedyrer, prøver etc. Det har vært mye praktisk arbeid, men samtidig får jeg bruke det kliniske blikket i alle møter med pasienten.

Jeg får jobbe med så mange ulike problemstillinger på Stavanger Ø-hjelp, hvor det er pasienter både innen lett rus- og psykiatri og somatikk. Problemstillingene er alt fra hyperemesis (alvorlig svangerskapskvalme), til dehydrering og ernæringsproblemer, til obstipasjonsproblematikk, til personer med forverring av kjent kronisk tilstand som KOLS, hjertesvikt, eller dårlig regulert diabetes. Vi kan få inn pasienter som trenger smertelindring, eller bare samtale og trygge pasienter i livskriser.

Hvordan ser en dag i praksis ut for deg?

Medisinrom på Stavanger øyeblikkelig hjelp
Medisinrom. Foto: privat

En typisk dagvakt starter med rapport, deretter fordeling av pasienter og arbeidsoppgaver. Så er det stell dersom pasienten har behov for det og diverse målinger, før vi serverer frokost. Etterpå deler vi ut medisiner.

På Stavanger Øyeblikkelig Hjelp tar vi imot pasienter til alle tider i døgnet så dagene er aldri like, men dersom jeg har innkomst på en pasient så har jeg faste oppgaver som skal gjøre. Nesten alle nye pasienter skal tas blodprøver av, urinprøve, hjerteundersøkelse med EKG, fall og ernæringsregistrering, NEWS, oppdatere pleieplan, skrive innkomst, og medisindosering. Vi har også midtveis-rapport på dagvaktene hvor vi igjen gjennom alle pasientene. Etter middag pleier det være utskrivelser, så da ordner jeg det.

Andre oppgaver jeg ofte har i løpet av en dag er for eksempel å legge veneflon, gi intravenøse væsker, og sette injeksjoner.

Hva mener du skal til for å ha en god praksisperiode?

  • Godt forhold mellom kollegaer
  • Refleksjon med andre
  • Positiv innstilling til arbeidsoppgavene
  • At man får tid til å være i «praksis» og lære, at man ikke blir brukt som en erstatning for annet personell.

Har du noen tips til studenter som skal i praksis?

  • Vis interesse
  • Tørr å ta utfordringer
  • Møt opp med en positiv holdning hver dag
  • Ikke vær redd for å spør, ingen spørsmål er dumme!
  • Vær ærlig, Har du en dårlig dag: si ifra! Er du usikker på hvordan du gjør noe: si ifra! De har som oftest stor forståelse og kan ta hensyn ut ifra det.

Les flere studentintervju

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Elias har sommerjobb i ambulansetjenesten

Elias Fiksen tilbringer tilnærmet hele sommeren som sommervikar i ambulansetjenesten i Kvam ved Helse Bergen. I august e...

Jakob kapret drømmejobben – starter som trainee i august

Jakob Hummelsund Grung avslutter sykepleiestudiene ved Universitetet i Stavanger i vår, og går rett til en spennende toå...

Silje vil jobbe i ambulansen

Silje (38) hadde fast stilling som ingeniør, men kjente fremdeles på et ønske å jobbe med mennesker. Derfor valgte hun å...

Pernille skal bli sykepleier

Pernille (21) traff på første forsøk i valg av utdanning. Hun er glad for alle mulighetene en sykepleierutdanning gir de...

Ingrid har praksis i hjemmetjenesten i distriktet

Sykepleierstudenten Ingrid (24) bor på hybel i praksisperioden i hjemmesykepleien i Bjerkreim kommune.

Kristoffer får bonus i studentstilling ved SUS

Ved siden av sykepleierstudiet jobber Kristoffer Andreas Haugen (20) hver tredje helg på Stavanger universitetssjukehus ...

Maren får bonus i stilling som sykepleierstudent ved SUS

Sykepleierstudent Maren Synnøve Stene (23) hadde sin medisinske praksis på SUS sin barneavdeling (3E). Hun har nå fått s...

Øyvind er straks paramedisiner

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS. Han angrer ikke et sekund p...

Paramedisin-student stortrivdes på utveksling i Plymouth

Emilie Røkaas hadde en bratt læringskurve både faglig og språklig under utvekslingsoppholdet i England, og har planer om...

Valgte utveksling i Tanzania for å oppleve en annerledes hverdag

Nora Frisvold studerer sykepleie ved UiS og er på utveksling i byen Haydom i Tanzania. Her opplever hun store forskjelle...