Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse bestående av taler og musikalske innslag ble avsluttet med at hvert studieprogram mottok applaus på scenen.

Published Endret

Etter at opplegget i auditoriet var over, kunne de fremmøtte forsyne seg med mat og drikke i foajeen. Mange av studentene beveget seg utendørs for å ta bilder sammen med sine medstudenter. To av dem som gjorde det var Veronika Sørskog og Wenche Bjørgengen, som begge fullførte master i jordmorfag.

– Det føles helt fantastisk å være ferdig med utdanningen, men samtidig litt uvirkelig. Da jeg begynte på studieløpet hadde jeg aldri trodd at tiden skulle gå så fort, sier Sørskog.  

Det hun kommer til å huske best fra de to siste årene er uten tvil tiden sammen med medstudenten Bjørgengen, og poengterer at hun neppe hadde kommet seg gjennom studiet uten henne.

To kvinnelige studenter med fargerike kjoler og vitnemål
Fra venstre: Wenche Bjørgengen og Veronika Sørskog mottok vitnemål for fullført mastergrad. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

Fikk mersmak av å være med på fødsler

– Følelsen av å være med på første fødsel i regi av studiet er også uforglemmelig. Jeg tenkte at jeg skulle stå i bakgrunnen og observere, men fikk klar beskjed om å komme og bli med, fortsetter Sørskog.

Les også: Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Et av kravene for å fullføre utdanningen er å være med på 50 fødsler, og det var akkurat denne summen hun endte opp med. Fremover skal Sørskog imidlertid bistå ved flere fødsler, ettersom hun har sikret seg nattevaktstilling ved fødeavdelingen til Stavanger Universitetssykehus (SUS):

– Det er mange fødsler på natten, og det er derfor jeg valgte denne stillingen, påpeker Sørskog.

Wenche Bjørgengen opplever det som uvirkelig å være ferdig med studiene, og innrømmer at hun aldri hadde trodd at hun skulle stå der hun står i dag for to år siden.

– Unikt samarbeid

Dere sier dere ikke hadde klart dette uten hverandre. Hvordan har samarbeidet vært?

– Grunnlaget for det gode samarbeidet har vært åpenhet siden dag én. Vi har ventilert til hverandre og brukt hverandre som ressurs gjennom hele studieløpet. Dette har vært helt avgjørende for å komme dit vi er i dag, understreker Bjørgengen.

Hun skal i likhet med Sørskog jobbe nattskift ved fødeavdelingen til SUS, og oppfordrer flere studenter til å søke seg inn på masterutdanningen i jordmorfag:

– Det er et krevende, men fantastisk studie, som resulterer i den kjekkeste jobben som finnes på denne jorden, sier Bjørgengen.

Avslutningsvis ønsker de begge å gi en stor hyllest til Maria Lorentsen ved SUS, som var praksisveilederen deres.

– Ekstremt deilig å være ferdig

Rebecca Nordås og Annie Ringnes Hagen feiret fullført mastergrad i rus- og psykisk helsearbeid. Førstnevnte synes seremonien var veldig fin, og trekker særlig frem talen til Jan Egeland som informativ og lærerik.

To kvinnelige studenter med bunad i naturlige omgivelser
Fra venstre: Rebecca Nordås og Annie Ringnes Hagen fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid. Foto: Eigil Kloster Osmundsen

– Det er ekstremt deilig å endelig være ferdig med studiene. De to siste årene har gått overraskende fort, men har vært litt preget av koronapandemien, sier Nordås, som fra tidligere av har en bachelorgrad i sosialt arbeid.

Fremover skal søgneværingen jobbe frem til høsten, før hun begir seg ut på backpacking i Asia frem til jul. Deretter skal hun på nyåret ta stilling til hvilken fulltidsjobb som frister mest.

Fikk interesse for rus og psykisk helse tidlig

Hagen har i likhet med medstudenten sin bachelorutdanning i sosialt arbeid. Da hun gikk på dette studiet ved UiS bygget det seg opp en interesse for arbeid med rus- og psykisk helsearbeid, ettersom de lærte litt om det. Interessen for å gå mer i dybden og få mer bredde på feltet førte til hennes valg av masterutdanning.

Hvorfor vil du oppfordre andre studenter til å velge samme masterprogram som deg?

– Studieløpet er veldig lærerikt, variert og inneholder en god blanding av kunnskap om både rus og psykisk helse, svarer Hagen.

Les også: Hvordan fungerer rusmisbrukernes nye samlingssted?

Avgangsstudenten kommer fra Oppegård. Hun skal nå flytte tilbake til østlandet – nærmere bestemt Oslo – for å begynne i fulltidsstilling på et rusakuttmottak underlagt et sykehus.

– Jeg er veldig lettet over å være ferdig med mastergraden, ettersom det har vært to utfordrende år. Heldigvis har det vært mer normalt det siste halvåret sammenlignet med da korona førte til at det meste foregikk digitalt, avslutter Hagen.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Studiekull med vitnemål i auditorium

Masterstudentene i helsevitenskap var det første studieprogrammet som kom på scenen. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i rus- og psykisk helsearbeid. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i jordmorfag. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i spesialsykepleie - anestesi. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i spesialsykepleie - intensiv. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i spesialsykepleie - operasjon. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master in Prehospital Critical Care. Foto: Øystein Eldholm

Studiekull med vitnemål i auditorium

Master i helsesykepleie. Foto: Øystein Eldholm

Mann som gestikulerer under et foredrag foran en talerstol

Jan Egeland holdt hovedtalen under masteravslutningen. Han er Generalsekretær i Flyktninghjelpen. Foto: Øystein Eldholm.

Smilende dame i uniform som holder en håndholdt mikrofon

Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet og kom med en hilsen på vegne av fakultetet. Foto: Øystein Eldholm

En dame og en mann som spiller musikk på instrumenter

Fra venstre: Rebekka Eikefet og Aldo Hodja sto for de musikale innslagene. Foto: Øystein Eldholm

Mann i dress med foldede hender

Førsteamanuensis Per Kristian Hyldmo kom med en hilsen på vegne av de vitenskapelige ansatte. Foto: Øystein Eldholm

Mann i dress med briller som holder opp en hånd under en tale

Erik Nessestrand holdt studentenes tale. Foto: Øystein Eldholm

Mange mennesker i et auditorium

Både ansatte, studenter og familie var til stede under seremonien. Foto: Øystein Eldholm

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...