Hopp til hovedinnhold

Medisinsk praksis utvider tilbudet for sykepleierstudenter

Emilie Fornæss er den første sykepleierstudenten som har praksisperiode ved Jæren Øyeblikkelig hjelp. Her får hun et innblikk i viktigheten av å kartlegge, observere og behandle forverring av kroniske sykdommer.

Publisert: Endret:
Sykepleierstudent som tar bilde av seg selv i et speil.
Emilie Fornæss er omtrent halvveis i sin ni uker lange praksisperiode. Foto: privat

Det er studentene på andre studieår som har medisinsk praksis. Høsten 2020 fikk bachelor i sykepleie en ny forskrift om nasjonale retningslinjer for utdanningen. Her ble det åpnet opp for at en også kan gå utenfor spesialisthelsetjenesten knyttet til medisinsk praksis.

Les også: Nytt praksistilbud for sykepleierstudenter

Jæren Øyeblikkelig hjelp er et kommunalt akutt døgntilbud (KAD). Det er et samarbeid mellom kommunene Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes. Tilbudet er et alternativ til innleggelse på sykehus. Avdelingen har 13 sengeplasser som skal være tilgjengelige for kommunenes innbyggere døgnet rundt. Lokalene er på Stangeland i Sandnes Kommune.

– Dette er en avdeling med varierte pasientgrupper, noe som fører til at en lærer veldig mye om ulike sykdommer og behandlingsmetoder. Dette gjør at jeg tilegner meg kunnskap om mange ulike sykdommer, noe som jeg kanskje ikke hadde fått i like stor grad av å jobbe på en avdeling som spesialiserer seg på en bestemt gruppe sykdommer, sier Emilie Fornæss.

Av de 13 sengeplassene er det eksempelvis én seng som er beregnet til pasienter innen rus og psykiatri etter egne retningslinjer

Sykepleierstudenten Emilie Fornæss (til venstre) og veilederen Hildegunn Skjeggestad samarbeider tett ved det akutte døgntilbudet til Jæren Øyeblikkelig hjelp.
Sykepleierstudenten Emilie Fornæss (til venstre) og praksisveilederen Hildegunn Skjeggestad samarbeider tett ved det akutte døgntilbudet til Jæren Øyeblikkelig hjelp. Foto: privat

Varierte praktiske arbeidsoppgaver med god oppfølging

I den ni uker lange praksisperioden lærer hun blant annet om innkomst og tilhørende rutiner. Her tar de ansatte ulike prøver og undersøkelser av pasientene. Kommunikasjon med den aktuelle kommunen ved utskrivelse til hjem med hjemmesykepleie er også en av arbeidsoppgavene. Andre rutiner som utføres er blant annet perifert venekateter (PVK), urinprøver, elektrokardiogram (EKG), henge opp antibiotika og væske samt å gi medisiner. UiS-studenten har også fått være med på previsitt, ultralyd og legebesøk. Hun føler seg inkludert i avdelingen og får god oppfølging av praksisveilederen sin.

– Jeg lærer mest av praktisk utførelse av oppgaver, og føler derfor at læringsutbyttet mitt er stort i denne avdelingen, sier Fornæss, som er omtrent midtveis i praksisoppholdet.

Teori som sykepleierstudentene lærer på UiS gir her konkret overføringsverdi gjennom blant annet forskjellige sykdommer og behandling av disse ved hjelp av både medikamentell- og ikke-medikamentell behandling. Pasienter med kols – som er en kronisk, obstruktiv lungesykdom – er for eksempel vanlig ved Jæren Øyeblikkelig hjelp.

Les også: Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Hvilke forventninger kan andre studenter som skal i medisinsk praksis her ha?

–  Det er bare å glede seg! Det er så langt en veldig kjekk avdeling med store læringsmuligheter. Her får jeg utøve helhetlig sykepleie, og en får satt seg godt inn i ulike sykdommer og behandlingsformer. Jeg har også lært mye om hvordan en samarbeider med kommunene, noe som er veldig nyttig, forklarer Fornæss.

Praksiskoordinator Hilde Knutsen
Praksiskoordinator Hilde Knutsen er fornøyd med samarbeidet så langt. Foto: privat

Omfattende samarbeid for å etablere nye praksisplasser

Hilde Knutsen jobber som praksiskoordinator for sykepleierutdanningen. Hun er ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet, og understreker at utdanningen og praksisfeltet har vært i jevnlig dialog for å finne og utarbeide nye arenaer for medisinsk praksis i kommunehelsetjenesten:

– Vi som har ansvaret for praksis må tenke nytt dersom vi skal kunne gi et fullverdig medisinsk praksistilbud til sykepleierstudentene våre, ettersom antall studenter stadig øker innenfor det samme geografiske nedslagsfeltet. Jeg er veldig fornøyd med utvidelsen til Jæren Øyeblikkelig hjelp i kommunal sektor, og håper at studentene også er det, sier Knutsen.

Les også: 40 nye studieplasser til sykepleierutdanninger

Praksiskoordinatoren påpeker videre at det å starte opp nye praksisplasser krever tett dialog og evaluering underveis. Hun har sammen med emneansvarlig Ragnhild Margrethe Finnesand Michaelsen og praksislærer Sissel Steinberg Sørheim gitt praksisplassen opplæring i hvordan de skal veilede sykepleierstudenter. Sistnevnte understreker at de har en tett dialog med sykepleierstudenten Fornæss og avdelingens praksisveileder. Det innebærer blant annet veiledning to ganger i løpet av praksisperioden, og de møtes til samtaler halvveis i forløpet og ved slutten av praksisperioden.

Praksislærer Sissel Steinberg Sørheim
Praksislærer Sissel Steinberg Sørheim følger opp sykepleierstudenten ved Jæren Øyeblikkelig hjelp. Foto: UiS

– Bred erfaring gjennom samhandling med ulike aktører

Studenten tilegner seg kunnskap relatert til emnebeskrivelsen. De overordnede målene for praksisen er følgende kompetanser: yrkesetisk og juridisk, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogisk, ledelse og læring.

Hvorfor mener du at medisinsk praksis i et kommunalt, akutt døgntilbud er viktig?

– Studentene får her et godt innblikk i viktigheten av å kartlegge, observere og behandle forverring av kronisk sykdom. De tilegner seg en bred erfaring gjennom samhandling med blant annet hjemmesykepleie, legevakt og fastleger, sier Sørheim.

I fjor høst startet utdanningen for første gang opp med studenter i medisinsk praksis i kommunal sektor. Praksisplassen var korttidsavdelingen 2 Vest i Eigersund Kommune. Høsten 2022 vil også Stokka Øyeblikkelig hjelp ta imot sykepleierstudenter.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen