Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator og operasjonssykepleier i akuttmottak.

Published Endret
Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger
  • Navn: Hans Erik Birkeland
  • Alder: 36
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: Traumekoordinator og operasjonssykepleier i akuttmottaket ved Stavanger Universitetssjukehus
  • Hva studerte du på UiS og når? Master i operasjonssykepleie, 2016-2018

Hvorfor valgte du å studere operasjonssykepleie ved UiS?

Jeg valgte master i operasjon pga min interesse for traumatologi. Jeg hadde erfaring fra traumemottak, men kjente jeg trengte mer kunnskap og erfaring med den akutt skadde pasienten etter oppholdet i akuttmottaket.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Det jeg husker best fra studietiden er det kjekke samholdet vi hadde på kullet.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Jeg må nesten si en kombinasjon av det teoretiske og praktiske. Det er elementer gjennom hele studiet som jeg har fått bruk for etter endt studie.

Hva liker du best med jobben din?

Det jeg liker best er at ingen dager er like og en vet aldri hva akutt som en kan havne oppi, samt å være med å simulere og holde kurs innen traumatologi. 

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

  • Bruk tiden på studiene fornuftig sånn at du med god samvittighet kan ta deg en velfortjent pause sammen med familie og venner. 
  • Kollokviegruppe! Du er ikke alene på studiet, bruk hverandre! 
  • Start tidlig å tenke på tema du vil fordype deg i med masteroppgaven. Gjerne avdelingen på sykehuset har noe de ønsker noen ser nærmere på.

Du er kanskje også interessert i:

Jobber for at pasienter skal få et trygt kirurgisk forløp 

Fra studietiden husker Kristine og Birgit godt mestringsfølelsen når de første gang sto alene og assisterte kirurgen på ...

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Masteren vekket interesse for forebyggende helsearbeid

Mathilde Halseth Arnes elsket å jobbe som sykepleier, men erfaringer fra yrket gjorde at hun ønsket å gå i enn annen ret...

Øyvind er straks paramedisiner

Øyvind Grassdal er en del av det første kullet som fullfører bachelor i paramedisin ved UiS. Han angrer ikke et sekund p...

Ble intensivsykepleier for å øke kompetansen

Ønsket om større faglige utfordringer førte til at Per Gunnar Norenes tok en master i intensivsykepleie ved UiS. Han del...

Anbefaler å søke master i jordmorfag

Judith Reve studerte jordmorfag master fra 2019 til 2021, og var dermed en del av det første kullet som fullførte utdann...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje Meling til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanning...

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitet...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Gründer som mestrer endring

Sammen med medstudenter startet Elen Haugs Langvik selskapet som utvikler madrasser som forhindrer liggesår. Samtidig so...

Bruker humor i møte med kreftpasienter

Ved å hjelpe kreftpasienter til å finne gleden når den synes helt borte, finner Marit Steinskog styrke til hver ny dag s...

Gir det akuttmedisinske faget et stort løft

Etter fullført master i Prehospital critical care, ble Mona Guterud landets første ambulansearbeider som kombinerer oper...