Hopp til hovedinnhold

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. Derfor tok hun den tverrfaglige mastergraden i rus- og psykisk helsearbeid ved UiS.

Publisert: Endret:
Portrett av Katrine Stangeland
– Gjennom hele studieløpet har det vært mye fokus på at pasienten er mye mer enn sykdom, og det at alle har en psykisk helse, forteller UiS-Alumn Katrine Stangeland.
  • Navn: Katrine Stangeland
  • Alder: 26 år
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: Fagkonsulent i Ambulant akutteam i Helse Møre og Romsdal
  • Hva studerte du på UiS og når? Master i rus- og psykisk helsearbeid 2017 - 2019, men har også en bachelor i sosialt arbeid fra UiS

– Mine arbeidsoppgaver varierer fra dag til dag. Fra hjemmebesøk til polikliniske samtaler og suicidalvurderinger. Vi gjennomfører også vurderingssamtaler for å kartlegge hjelpebehov som for eksempel akuttinnleggelse, elektiv innleggelse eller poliklinisk behandling, forteller Katrine om jobben som fagkonsulent I ambulant akutteam.

Ambulant Akutteam er en tverrfaglig tjeneste som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Det kan for eksempel dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker.

Hvorfor valgte du å studere rus- og psykisk helsearbeid ved UiS?

Da jeg gikk sosionomutdanning var det mange tema som interesserte meg, og mye hørtes veldig spennende ut. Etter praksisperioden ble jeg bedre kjent med hvordan en hverdag med rusavhengighet så ut, og jeg merket at dette ville jeg lære mer om. Jeg hadde inntrykk av at det var behov for mer kompetanse generelt i Norge, knyttet til pasienter med både psykiske lidelser og rusutfordringer, og valget var dermed lett da UiS hadde et masterprogram som hadde fokus på nettopp dette.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Det er vanskelig å vite hva jeg husker best, men det er gjerne det å treffe venner om morgenen med kaffekoppen i hånda. Det var veldig sosialt, og kan savne tiden hvor vi satt sammen og jobbet med fagene, eller møttes på bokkafeen for å feire etter fullført skoleeksamen.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Jeg merker jeg fortsatt husker mange teorier og perspektiver, og særlig det å se pasienten på flere måter enn bare én. Gjennom hele studieløpet har det vært mye fokus på at pasienten er mye mer enn sykdom, og det at alle har en psykisk helse. Bortsett fra dette, har det vært veldig nyttig å lære om hvordan hjelpetilbudene er i praksis i Norge, og spesielt alt jeg har lært om psykiske lidelser generelt, og da kanskje spesielt psykose.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg liker at den er utfordrende, men at den samtidig gir meg mestringsfølelse. Jeg elsker at hver dag er ulik og at dagene er veldig uforutsigbare. Vi er et team som kommer raskt på banen, men trekker oss også raskt tilbake igjen. Derfor kan timeplanen vår for dagen være tom, men plutselig kan det renne inn telefoner fra pasienter og pårørende, henvisninger fra fastleger som ønsker vurdering av pasient, eller bestilling av tilsyn på sykehuset. Det er også veldig lærerikt å se pasienter med ulike psykiske lidelser og at psykose og mani kan se så forskjellig ut fra pasient til pasient.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

  • Gå på alle forelesninger og lytt til all kompetansen og erfaringen foreleserne har. Da er det mye lettere å ha knagger å henge pensumet på.
  • Prøv å starte og lese pensum tidlig, sånn at du er noenlunde ajour til eksamensperioden begynner. Men jeg vet det er lettere sagt enn gjort. 
  • Finn noen du jobber godt sammen med, og som du kan diskutere med. Og ikke minst ha det sosialt og gøy!

Guro og Anne hadde utveksling på Svalbard

Guro Skarstein og Anne Louise Gilling deler sine erfaringer fra sommeren de studerte ved UNIS på Svalbard.

Therese Log Bergjord tildelt HHUiS Alumnipris 2021

Therese Log Bergjord, CEO i Skretting og en internasjonal kapasitet innenfor havbruksnæringen, er tildelt Handelshøgskol...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

UiS Alumni

Universitetet i Stavanger tilbyr et eget nettverk for tidligere UiS-studenter. Som UiS-alumn kan du registrere deg i vår...

– Masteren ga meg definitivt et ekstra ess da jeg søkte på jobb

Steffen Skarås fikk jobb som konsulent i Capgemini samtidig som han fullfører masteren i computational engineering.

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde ...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Petroleumsgeologen

– Feltturene til Spania og Hellas var utrolig lærerike, sier Jacob Dieset. Alumnien jobber med å bygge ut en geologisk l...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

David jakter på ulovlige varer

– På Østlandsterminalen kommer det inn millioner av postforsendelser hvert år. Tempoet er høyt og mengden er stor. Vi er...

Silje jobber som toller på finskegrensa

– Vi betjener tre tollstasjoner: Polmak, Utsjok og Karigasniemi. Vårt arbeidsområde er ganske unikt.

24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en leder...

PPU opna nye dører

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

Alumnintervju: Finn en arbeidsplass som prioriterer veiledning!

Malin Tveterås Gaard var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018, og jobber nå i universitetsbarnehagen Jåttå barnehage i ...

Alumnportrett: Variert og aktiv hverdag med mye ansvar

Morten Øksnevad var ferdig utdannet barnehagelærer ved UiS i 2019. Nå er han pedagogisk leder ved Læringsverkstedet Stru...

Ruth Vihovde Strand tildelt HHUiS Alumniprisen 2020

Ruth Vihovde Strand er seksbarnsmoren som kombinerte økonomistudier med småbarnsliv, deltidsjobb og politisk lederverv. ...

Alumniportrett: Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Kadafi Zaman jobber som journalist i TV2

Kadafi Zaman har som TV2-journalist hele verden som sin arbeidsplass. Som UiS-student husker han best det gode studentmi...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, ko...

Ung hotellsjef med lang erfaring

UiS-alumni: Helene Hallre (31) er hotellsjef for Radisson Blu Royal Hotel i København. Bachelorgraden i hotelledelse tok...

Norges første og eneste campushotelldirektør

Med et drøyt halvårs erfaring som hotelldirektør ved Ydalir har Martin Rødsen Sagen en kompetanse som er unik i Norge: h...

Leder Nordens største matfestival

Maren Skjelde er daglig leder i Gladmat, matfestivalen i Stavanger sentrum som hver sommer blir besøkt av 250.000 mennes...

Redaksjonsassistent i NRKS dokumentar og samfunn-avdeling

Tone Haugstvedt studerte fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå i hjertet til NRK på Marienlyst.

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i krefts...

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Forsker på sannhetsbegrepet i dokumentarfilm

Ane Lyngstad Oltedal stoppet ikke med en mastergrad i dokumentarproduksjon. I dag har hun en stipendiatstilling i dokume...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitet...

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Interesse for miljø og energipolitikk ble yrkesvei

Jakok Ruus studerte bachelor i statsvitenskap og tok master i energi, miljø og samfunn. I dag jobber han som rådgiver in...

Kommentator, frilansjournalist og Stavangers lengste komiker

Han liker både å lese og å skrive, og synes lektor-tanken er fristende. Derfor valgte Fredrik Brimsø å studere nordisk s...

Jobber som regissør og fotograf

Stian Skjerping har studert fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå som regissør og fotograf i Screen St...

Advokatfullmektig i Schjødt

Mathias Anker Paulsen husker tilbake til studietiden sin på UiS som spennende, kjekk og nyttig. I dag jobber han som adv...