Hopp til hovedinnhold

Helseinformasjon må raskere ut

Prosjektet COVCOM skal forske på effekten av forskningsformidling i kriser.

Publisert: Endret:
Fakta
COVCOM

Forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådets ekstraordinære program for korona-forskning

Prosjektleder

Jo Røislien

Viktig informasjon om smittsomme sykdommer må raskere og bedre ut til folk enn i dag. Vi vil teste nye måter for å få dette til.

Professor Jo Røislien
24. mars 2020: Pressekonferanse om videre tiltak i håndteringen av korona-pandemien (Foto: Jan Richard Kjelstrup, Arbeids- og sosialdepartementet)

UiS står i spissen for et europeisk forskningssamarbeid som skal se på hvordan formidling av kompleks informasjon kan forbedres. Prosjektets fulle tittel er COVID communication: Fighting a pandemic through translating science.

Det ledes av Jo Røislien, professor i medisinsk statistikk ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Rask helseinformasjon til beslutningstakere

Sammen med partnere fra inn- og utland, ønsker forskerne å finne ut hvilke kommunikasjonsmåter som best mulig klarer å formidle det vitenskapelige grunnlaget for beslutninger som tas i kriser, som den pågående koronapandemien. En langsiktig virkning av prosjektet er et mer motstandsdyktig helsevesen med kommunikasjonsstrategier som gjør samfunnet bedre forberedt på å håndtere en fremtidig pandemi.– Vi ønsker å både utvikle – og teste effekten av – nye måter å formidle kompleks og viktig informasjon om spredning av smittsomme sykdommer på. På den måten vil vi hjelpe beslutningstakere til å ta bedre, mer tidsriktige beslutninger, og også gjøre oss som befolkning bedre rustet til å forstå hvorfor de ulike beslutningene tas, forteller Jo Røislien.

Hva fungerer, og hva fungerer ikke?

Prosjektet har særlig fokus på video som formidlingsmedium, og vil benytte både intervjustudier og randomiserte kontrollerte studier for å finne fram til hvilke formidlingsmåter som fungerer.

Science Addiction skal utvikle filmer som i forskjellige versjoner skal testes på representanter fra både den generelle befolkningen og beslutningstakere. Effekten av de antatt beste formidlingsmåtene og -filmene vil også utforskes på massekommunikasjonsskala i samarbeid med etablerte, nasjonale medieaktører.

Prosjektet er forankret ved forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS, i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere i Storbritannia, Nederland og Danmark. Blant partnerne er Stavanger universitetssjukehus, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Science Addiction, Bulldozer Film, Bacon OSL, Allergruppen og Dagbladet.

Forskningsprosjektets resultater forventes publisert i 2022.