Helsetjenesteforskningskonferansen 2023

Torsdag 2. november kl. 09:00 - Fredag 3. november kl. 14:00,
Clarion Hotel Stavanger.

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger inviterer til Helsetjenesteforskningskonferansen 2023.

Published Sist oppdatert
Fakta
Når og hvor

2. - 3. november 2023 Hotel Clarion Stavanger

Konferanseavgift

2.990,- (inkluderer dagpakke begge dagene)

Påmeldingsfrist

31. oktober

Overnatting

For bestilling, kontakt hotellet på telefon +47 51 50 25 00 eller e-post

Kontakt

For spørsmål, kontakt oss via e-post

Velkommen til Stavanger!

Årets tema

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – implikasjoner for helsetjenesteforskningen?

Helsetjenesteforskningskonferansen er en viktig møteplass for alle med interesse for, og ønske om, å styrke norsk helsetjenesteforskning. Konferansen byr på kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon. Programmet inkluderer en kombinasjon av plenumsinnlegg og forskningspresentasjoner i parallelle sesjoner.

Det overordnede temaet for konferansen er regjeringens kommende nasjonale helse- og samhandlingsplan. Gjennom aktuelle foredrag og gode diskusjoner ønsker vi å belyse implikasjoner denne planen kan ha for forskning på helsetjenester. Meldingen skal dekke både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, og sentralt i planen står samhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester på tvers av hele landet.

Prekonferanse 1. november

1. november arrangerer vi prekonferanse på HelseCampus Stavanger med tema: Hvordan kan forskning lede til innovasjon i helsetjenesten - og motsatt?

Prekonferansen arrangeres av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, HelseCampus Stavanger, Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Alrek Helseklynge.Målgruppen er ansatte innen akademia, helsetjenesten og næringsliv.

Finn programmet her.

Abstrakter og parallelle sesjoner

Her får du en oversikt over innsendte abstrakter og romoversikt for parallelle sesjoner.

Du får tilgang til abstraktboken som omfatter alle innsendte abstrakter gjennom denne lenken eller ved å laste ned PDF-filen under.

Abstraktfordeling i de ulike parallelle sesjonene vises gjennom denne lenken eller ved å laste ned PDF-filen under.

Program torsdag 2. november

Vi ønsker velkommen til en spennende dag med plenumsinnlegg, paneldebatt og presentasjon av aktuell forskning i parallellsesjoner. Dagen avsluttes med konferansemiddag på Clarion Hotel.

0900 - 09:50 Registrering

09:50 - 10:00 Musikalsk innslag ved Simon Folkvord og Martinius Mentzen, Fakultet for utøvende kunstfag, UiS
10.00 - 10:15 Velkommen v/ Marianne Storm, professor Universitetet i Stavanger og nestleder i fagrådet for helsetjenesteforskning, og Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger

10:15 - 11:30 Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – implikasjoner for helsetjenesteforskningen?

  • Marianne van der Wel, Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Inger Cathrine Bryne, Administrerende direktør, Helse Vest
  • Per Kristian Vareide, Kommunedirektør, Stavanger kommune
  • Magne Nicolaisen, avd. direktør helse og omsorg, Tromsø kommune

11:30 - 12.30: Paneldebatt med tre av innlederne ledet av Geir Sverre Braut, professor og seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor Johan Håkon Bjørngaard, senterleder ved RegForsk, NTNU

12:30 - 13:30 Lunsj
13.30 - 15.15 Parallellsesjoner, inkludert organisert sesjon med forskningsmiljø
15.15 - 15.30 Kaffepause
15.30 - 17.30 Parallellsesjoner

19:00 Mingling i Skybar Clarion Hotel, Stavanger
19.30 Konferansemiddag. Sted: Clarion Hotel, Stavanger

Underholdning: Ola Kvaløy, dekan og professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen, UiS

  • Innlegg med tittelen "It's the economy stupid - helse og økonomi i uskjønn forening" etterfulgt av musikalsk innslag

Program fredag 3. november

På dag to kan du få med deg konferansens hovedforedrag, samt presentasjoner av aktuell helsetjenesteforskning og innlegg fra Forskningsrådet.

08.30 - 11:00: Parallelle sesjoner, inkludert organiserte sesjoner med forskningsmiljø

11:00 - 1200: Lunsj

12 - 12:30 Hovedforedrag: Now it's personal, and maybe digital … healthcare as it could be.
Glyn Elwyn, Professor at Dartmouth Institute of Health Policy & Clinical Practice, New Hampshire, USA.

1230 - 1315: Digitalisering for persontilpasset helsetjeneste: aktuell helsetjenesteforskning (10 min presentasjon + 2-3 min forberedt kommentar fra møteledere Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF og Vidar Halsteinli, St. Olavs hospital, og spørsmål fra salen)

  • REBECCA-REsearch on BrEast Cancer induced chronic conditions supported by Causal Analysis of multi-source data”. Kjersti Tjensvoll, ph.d., Stavanger universitetssjukehus
  • Effekter av Digital hjemmeoppfølging – Professor Anne Marie Lunde Husebø, Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus
  • Hvordan øke nytten av digitale psykiske helsetjenester? Tine Nordgreen, ph.d, senterleder for Forskningssenter for digitale helsetjenester, Helse Bergen

1315 - 1345: Hvordan ivaretar Forskningsrådet helsetjenesteforskning? Ole Johan Borge, ph.d Avdelingsdirektør Helse og offentlig sektor, Forskningsrådet

1345 - 1400: Avslutning v/ Hilde Lurås, Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning

Kontakt

Professor i sykepleiefag
51834158
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse