Helsetjenesteforskningskonferansen 2023

Torsdag 2. november kl. 09:00 - Fredag 3. november kl. 14:00,
Clarion Hotel Stavanger.

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger inviterer til årets Helsetjenesteforskningskonferanse.

Published Endret
Fakta
Når

2. - 3. november 2023

Arrangør

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger

Velkommen til Stavanger!

Årets tema

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – implikasjoner for helsetjenesteforskningen?

Regjeringen har startet arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Planen skal legges frem for Stortinget og vil avløse Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023. Meldingen skal dekke både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Samhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester i hele landet vil være et sentralt tema.
Se mer informasjon på regjeringens nettside om planen her.

Konferansen er en viktig møteplass for alle med interesse for, og ønske om, å styrke norsk helsetjenesteforskning. Her blir det kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og inspirasjon. Programmet vil inneholde både plenumsinnlegg og presentasjon av forskning i parallellsesjoner.

Mer informasjon om innledere, påmelding, og frist for innlevering av abstract kommer.

For spørsmål, kontakt oss på e-post helsetjenesteforsk2023@uis.no

Kontaktperson:

Professor i sykepleiefag
51834158
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse