Hverdag og verden er unge jenters psyke

PROFRES-kandidat Janne Lund fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden 24. juni 2022.

Published Endret

Janne Lund

Janne Lund fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Hverdag og verden er unge jenters psyke. En kontekstualisert forståelse av psykososiale helseplager blant unge jenter» fredag 24. juni 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap ved UiA.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B1 001, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (påmelding via UiA's nettsider).

Disputasen blir ledet av dekan Hilde Inntjore, Avdeling for lærerutdanning, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning«Hvilken betydning har ulikhet og makt for ungdommers kjønnede stress og mestring?»

Tittel på avhandling«Hverdag og verden er unge jenters psyke. En kontekstualisert forståelse av psykososiale helseplager blant unge jenter»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Kandidaten: Janne Lund (1985, Kristiansand) Barnevernspedagog, mastergrad i barndomsstudier (MPhil in Childhoodstudies), Norsk senter for barneforskning, NTNU (2010). Erfaring som sosiallærer og med spesialundervisning i grunnskolen, samt jobbet i barnehage og med Unicef i Georgia (Kaukasus). I dag arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Lektor ph.d. Lene Larsen, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, Danmark

Annenopponent: Førsteamanuensis Kristoffer Chelsom Vogt, Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Tale Steen-Johnsen, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Siri Håvås Haugland, Universitetet i Agder (hovedveileder), professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Universitet i Agder og professor emerita Venke Frederike Johannesen, Universitet i Agder (medveiledere)