Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan helsetjenestene bidra til personsentrert omsorg?

En ny artikkel fra SAFE-LEAD-prosjektet handler om hvilken betydning transformasjonsledelse, arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur har for personsentrert omsorg i norske sykehjem og hjemmetjenester.

Publisert: Endret:
Alle brukere av helsetjenester fortjener å bli sett og lyttet til (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Helsetjenestene må ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og verden rundt seg, og tilrettelegges slik at brukernes perspektiv blir ivaretatt. I en nylig publisert artikkel har forskere undersøkt hvordan ledere, arbeidsmiljøet og kulturen på arbeidsplassen bidrar til dette.

Transformasjonsledelse betyr at lederne har utstråling og fremstår som en god rollemodell, motiverer via inspirasjon og er visjonær, oppmuntrer til at organisasjonens medlemmer stiller spørsmål ved tingenes tilstand og utfordrer til å tenke nytt, samt viser omtanke for hvert individs unike behov.

Studien viser at transformasjonsledelse, jobbkrav og tilgjengelige jobbressurser har stor betydning for hvorvidt personsentrert omsorg praktiseres i helsetjenestene. Jobbkrav var den aller viktigste faktoren. Det vil si at ansatte som opplever at de må arbeide under tidspress og må skynde seg for å bli ferdig med oppgavene sine i mindre grad praktiserer personsentrert omsorg.

Studien viser også at pasientsikkerhetskultur har stor betydning for personsentrert omsorg, hvor bemanning og kommunikasjon viste seg å være de aller viktigste faktorene. Mer spesifikt viser resultatene at opplevelsen av å ha tilstrekkelig personell til å håndtere arbeidsmengden, god og åpen kommunikasjon knyttet til uønskede hendelser, samt en opplevelse av å bli hørt og verdsatt når en tar opp problemer spilte en viktig rolle for hvorvidt personsentrert omsorg ble praktisert i sykehjemmene og hjemmetjenestene.

Les mer om prosjektet SAFE-LEAD.

Tekst: Eline Ree