Hvordan kan man tilrettelegge for og utvikle veiledningen i høyere utdanning?

Programområdet har som mål å forberede uteksaminerte studenter og stipendiater på et arbeidsliv preget av et samfunn i endring.

Published Endret
Fakta
Navn

Et tverrfakultært programområde for ph.d.-veiledning

Varighet

2018-2021

Deltakere

14

Stipendiater

2

Prosjekt

3

Ambisjonen vår er å bidra med teoretisk kunnskap og evalueringsprosedyrer for å tilføre høyere kvalitet på veiledning og doktorgradsutdanning både nasjonalt og internasjonalt.

Mikhail Gradovski , leder for programområdet

Om programområdet

Det overordnede målet for forskningsaktivitetene til medlemmene i programområdet, er å bidra med teoretisk og empirisk kunnskap om doktorgradsveiledning som både en teoretisk og en praktisk aktivitet. Samfunnsendringene stiller krav til uteksaminerte studenter og stipendiater om å kunne tilpasse egne kunnskaper og ferdigheter i møte med dagens og fremtidens utfordringer. Arbeidet til forskerne er derfor rettet mot å forberede dem på dette. Gruppen har delt forskningen inn i to hovedområder som de kaller

  1. Doktorgradsveiledning i høyere utdanningsinstitusjoner
  2. Veiledning av profesjonsrettede doktorgrader: teori, praksis, og effekten av innovasjoner

Mer informasjon om programområdet og de to hovedområdene finner du på den engelske versjonen (velg engelsk språk oppe til høyre).

I 2021 skal det gjennomføres et nytt prosjekt finansiert av EU. Det kan du lese mer om her (engelsk tekst).

Forskergruppen ved UiS

Professor i sosialpedagogikk
51832413
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Pensjonistavlønning
51834107
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833405
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i sosialt arbeid
51834137
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis i sosialt arbeid/barnevern
51832840
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Ekstern
51832993
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Seniorrådgiver
51831180
Divisjon for forskning
Forskningsavdelingen
Eksterne partnere

Dr. Janet Carton (Dublin University College, Irland)

Professor Bente Vatne (Høgskulen i Volda, Norge)

Professor Gina Wisker (University of Bath, UK)

Professor Trine Fossland (Universitetet i Tromsø, Norge)

Professor Peter Rule (Stellenbosch University, Sør-Afrika)

Professor Emerita Gill Robinson (Anglia Ruskin University, UK)