Hopp til hovedinnhold

Hvordan regne i alle fag

I boka "Å regne i alle fag" tar forfatterne for seg mangfoldet i matematikkfaget. Flere fra Lesesenteret er bidragsytere til boka.

Publisert: Endret:

Boka er en spennende samling relevant matematikkfagstoff som spenner helt fra mikroperspektiver knyttet til hva som skjer i hodene på oss når vi regner og ulike regnestrategier, til mer overordnede perspektiver med en oversikt over historiske trender i regneopplæringen.

Samarbeid på tvers

- I tillegg til bidragsytere fra Lesesenteret er det også mange andre forfattere fra andre institutt ved UiS. I redaktørgruppen har to institutt og et senter ved humanistisk fakultet vært representert. Så boka er et flott samarbeidsprosjekt på tvers av fagene, sier førsteamanuensis Elin Reikerås fra Lesesenteret, som selv er i redaktørgruppa.

Regning er i Kunnskapsløftet en av fem grunnleggende ferdighetene, sammen med lesing, uttrykke seg skriftlig og muntlig, samt mestre digitale verktøy. Å regne skal integreres i alle fag, men på fagenes premisser.

- Vi tror at boka vil bli et godt verktøy for lærere som jobber med matematikk i skolen på alle nivå, Lærerstudenter vil ha stor nytteverdi av å lese den, sier Reikerås.

Å regne i alle fag er gitt ut på Universitetsforlaget. Les mer om boka på forlagets sider.