Hopp til hovedinnhold

Ikke penger til nybygg på Arkeologisk museum

Regjeringens fremlegg til statsbudsjett for 2021 inneholder ikke startbevilgning til nybygg for Arkeologisk museum, UiS. - Kommer ikke bygget på plass, kan vi ikke ivareta vårt samfunnsansvar som forvalter av Rogalands forhistorie, sier rektor ved UiS, Klaus Mohn.

Publisert: Endret:

Skisse av nybygg, Arkeologisk museum
Skisse fra arkitektene Tupelo arkitektur / Narud Stokke Wiig AS

Artikkelen ble første gang publisert 07. oktober 2020

Nok en gang må Universitetet i Stavanger og Arkeologisk museum se skuffet etter penger til realisering av et nytt tilbygg til museet.

Behovet for nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk museum er prekært. Saken kom på UiS sitt bord i 2009 da Arkeologisk museum ble en del av UiS. To ganger er prosjektet ført fram til ferdigstilt forprosjekt med godkjent kostnadsramme og overlevert KD – første gang i 2014 og nå i 2020. Formidlingsbygget til AM er også prioritert i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

Dårlige magasiner, lite utstillingsareal

Nye museumsmagasiner er en sentral del av det planlagte nybygget. Med over 1,5 millioner gjenstander er dagens magasiner fylt til randen.

- Det er fullt i dagens magasiner, som ligger i et gammelt meieri. Gjenstander taper seg, og står i fare for å bli ødelagt.  Vi har fått ansvar fra staten for å forvalte Rogalands forhistorie, men uten nye magasiner kan ikke gjøre dette på tilfredsstillende vis, sier Klaus Mohn.

Og med minst utstillingsplass av alle universitetsmuseene i Norge får heller ikke befolkningen i Rogaland tilgang til sin rike forhistorie. Skattene fra Rogaland blir liggende gjemt i magasinene.

- Uten nye formidlingslokaler blir museet statisk. Det er vanskelig for oss å bli moderne, framoverlente og samfunnsaktuelle uten å ha rom for skiftende utstillinger, sier Ole Madsen museumsdirektør ved Arkeologisk museum.

Dagens utstillingsareal er på 700 kvm. Dette skulle øke med 1400 kvm i det nye signalbygget.

- Vi mangler også gode fasiliteter for skoleklasser. I 2019 økte vårt skolebesøk i 2019 med hele 13,5 prosent, så det er et klart behov for vår formidling av forhistorien til barn og unge, påpeker museumsdirektøren.

Museet trenger også bedre mottaksforhold for utstillinger og varer.

Kan ikke vente lenger

UiS søkte i mai Kunnskapsdepartementet om å få startbevilgningen allerede i år gjennom en krisepakke for å kunne fortsette detaljplanleggingen.

Ole Madsen er tydelig på at museet ikke kan vente så mye lengre nå.

- Staten har til nå brukt 30 millioner kroner på planleggingen av bygget, i tillegg til all egeninnsats fra universitetets side som er lagt inn i prosjektet. Det vil være veldig synd hvis vi må legge planene i en skuff, sier museumsdirektøren.

Madsen forventer derfor at startbevilgningen kommer ved neste korsvei, som er revidert nasjonalbudsjett 2021. Statsbygg er tydelig i sin vurdering i oversendelsesbrevet av revidert prosjekt til KD 12. juni i år:

«Dersom prosjektet ikke får startbevilgning senest i budsjettbehandlingen i 2022, må det vurderes om det foreliggende prosjektet er riktig å gjennomføre både med hensyn til UiS og generelt antall år siden prosjektutviklingen startet». 

Signalbygg

Arkeologisk museum formidler forhistorien til et bredt publikum, og er en viktig del av tilbudet til skoleelever, lokalbefolkning og regionens turister.

Bygget er tenkt som et signalbygg for Stavanger, og det skal holde svært høy sikkerhetsstandard, slik at det vil være mulig å låne inn store, internasjonale utstillinger som vi per i dag ikke får til regionen. I tillegg til at det vil bli mulig å få vist fram eget materiale på nye og spennende måter. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på formidlingstilbudet ved museet og på kulturtilbudet i Stavangerregionen.

Bygget vil også være verdifullt for byutviklingen i Stavanger, som et startskudd for Stavanger kommunes planer om en kunst- og kultursatsing på den såkalte «Eckhoff-høyden», hvor også Stavanger museum (MUST) og Rogaland Teater holder til.

Godkjent kostnadsramme for prosjektet er 393,9 millioner kroner.