Hopp til hovedinnhold

Albana Roci disputerer

Onsdag 15. september 2021 kl. 13:00-16:00,
Kjølv Egelands hus E-164 og digitalt i Zoom.

Albana Roci disputerer for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

Publisert: Endret:

Albana Roci vil forsvare avhandlinga Addressing the state space explosion problem for model checking in Petri Nets.

Prøveførelesing og disputas er hybrid og vil foregå i Kjølv Egelands hus E-164 og digitalt i Zoom. Prøveførelesing klokka 13 og disputas klokken 14.

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 641 3326 2250

Password: 461518

Husk at det berre er bedømmelseskomiteen, ordstyrar og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyden! Husk å dempe mikrofonen når de ikkje snakkar. Til publikum: Les retningslinene nedanfor nøye.

Retningsliner for publikum:

  • Ikkje bruk videokameraet
  • Husk å dempe mikrofonen for å unngå støy på linja
  • Ex auditorio-spørsmål: Disputasleiar vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og desse kan du skrive i chat.
  • Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.