Ny styreleder i NORA

Tom Ryen er konstituert styreleder i det nasjonale AI-nettverket NORA fram til april 2022.

Publisert Sist oppdatert

Tom Ryen. Foto: Mari Løvås
Tom Ryen er konstituert styreleder i det nasjonale fellesskapet for forskning på kunstig intelligens, NORA. Foto: Mari Løvås

Tom Ryen er instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi. I slutten av august ble han konstituert styreleder i NORA, et verv han har fram til april 2022 da et nytt styre skal være på plass.

NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) har gått fra å være et fellesskap med ni partnere ved oppstarten i 2019, til 14 nå to år etter. Partnerne er universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i Norge. På grunn av økningen i antall partnere og den store aktiviteten i NORA vil ny styringsstruktur komme på plass i 2022.

Tom Ryen er glad for muligheten til å bidra som styreleder i et konsortium som NORA, hvor UiS allerede markerer seg.

– Universitetet i Stavanger spiller en viktig rolle i forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens i Norge. Forskere med høy internasjonal anerkjennelse, studier med solid forankring og innovasjon innen kunstig intelligens i regionen vår gjør at UiS har stor innflytelse. Samtidig betyr NORA mye for UiS, og da særlig for oppbyggingen av vår forskning på kunstig intelligens, sier Ryen.

Han trekker fram NORAs forskerskole, men også nettverket som helhet.

– NORA er Norges viktigste forskernettverk innen kunstig intelligens og spiller en sentral rolle i samtaler med myndigheter og internasjonale forskningsgrupper. Internasjonalt legges det allerede merke til NORAs posisjon og evne til samarbeid på tvers av universiteter og forskningsinstitutter. «The Norwegian Model in AI» har allerede blitt en betegnelse, sier Tom Ryen.

Ryen har tatt initiativ til en tilsvarende satsing på UiS, Stavanger AI Lab.

– Gjennom Stavanger AI Lab har vi fått til et solid tverrfaglig samarbeid på UiS. Forskere snakker sammen over faggrensene, og utvikling og bruk av kunstig intelligens er blitt et felleseie. Stavanger AI Lab har også startet opp studentarrangementer som favner alle studenter på UiS. Selvsagt er dette temaet mer aktuelt i enkelte fagmiljøer enn andre, men likevel merker vi interessen langt utenfor «nerdeland», avslutter Ryen.