UiS satsar på kunstig intelligens

Universitetet i Stavanger samlar forskinga si på kunstig intelligens og inviterer omverda til samarbeid. Fredag 6. november blei Stavanger AI Lab lansert.

Publisert Sist oppdatert

Fire forskere sitter med hver sin robot i fanget
Frå venstre: Professorane Krisztian Balog, Kjersti Engan og Chunming Rong. I bakgrunnen instituttleiar Tom Ryen. (Foto: UiS / Kjersti Riiber)

Over 50 forskarar og enda fleire studentar på UiS jobbar med kunstig intelligens. Dei driv med alt frå helseteknologi til søkjemotorar og smarte byar. Målet er å bruke kunstig intelligens til å løyse reelle utfordringar, og derfor står samarbeid med eksterne aktørar heilt sentralt.

- Vi ønsker enda meir forskingssamarbeid, både med bedrifter, offentlege etatar og andre forskingsmiljø, seier Tom Ryen.

Han leier Institutt for data- og elektroteknologi (IDÉ) og frontar nyskapningen Stavanger AI Lab, som er universitetet si satsing på kunstig intelligens. Åtte forskargrupper på UIS samlar seg no under denne paraplyen for å bli meir synlege mot omverda.

Forsking og innovasjon

Ryen ønskjer å kome i kontakt med dei riktige partnerane til å løyse konkrete utfordringar gjennom samarbeid. Det kan skje som forskingsprosjekt eller oppgåver for maststudentar.

- Her er det høve til å få hjelp til både forsking og innovasjon, seier han.

Ryen understrekar at ikkje alt handlar om forsking. Eit anna mål er å heve kompetansen innanfor kunstig intelligens, både for dei som jobbar med teknologiutvikling, men også generelt i samfunnet.

- Derfor er også studium og etter- og vidareutdanning svært viktig for oss, seier Ryen.

Offisiell opning

Forskingsgruppene :innanfor AI jobbar breitt. Blant temaa er analyse av helsedata for betre medisinsk behandling, smartby-teknologi, søkemotorar og falske nyhende, nye nettverksteknologiar som 5G, sikrare digital infrastruktur, informasjonstryggleik og blokkjedeteknologi, maskinlæring i energisektoren, biologiske prosessar og menneskeleg åtferd og læring. 

Forskarane samarbeider med aktørar som Laerdal Medical, SUS, Lyse, Idello, Google og Stavanger kommune. UIS er også ein av partnerane i Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA).

Stavanger AI Lab blir offisielt opna på Zoom fredag klokka 11:30. Toril Nag, konserndirektør Tele i Lyse, held opningstalen. Tom Ryen vil introdusere Stavanger AI Lab og Øyvind Meinich-Bache i Laerdal Medical vil vise korleis han nyttar AI i den helseteknologiske forsking si.

Besøk Stavanger AI Lab på vår engelske nettstad