Hopp til hovedinnhold

WEBINAR: Metodiske problemstillinger i studier om barns matematiske utvikling

14. april inviterer EMELI (Early Mathematics Education studies of Longitudinal Interventions) til webinar om problemstillinger knyttet til forskningsdesign i studier som omhandler barnhagebarns matematikklæring.

Publisert: Endret:

Barn og voksen tegner med kritt på bakken

Små barns matematiske utvikling har engasjert forskning i lang tid, men det finnes flere utfordringer i utførelsen av forskningen: Hvordan kan vi få kunnskap om barns forståelse og ferdigheter? Og hvordan kan vi fange opp utvikling gjennom barnets interaksjoner med omgivelsene?

Presentasjoner fra UiS-forskere

Elin Reikerås, Leder for FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved UiS, er en av forskerne som vil presentere sine erfaringer knyttet til metodologiske utfordringer i studier på området. Som en del av Stavangerprosjektet har hun forsket på matematikkferdighetene til over 1000 norske barn i barnehagealder.

Vi vil også høre fra FILIORUM- forskerne Ingunn Størksen og Dieuwer Ten Brak som har undersøkt de matematiske ferdighetene til barn i femårsalderen gjennom Agderprosjektet. I tillegg vil forskerne i DUTTA-prosjektet og The Building Blocks and TRIAD-prosjektene bidra med innlegg knyttet til metodiske utfordringer i forskning på barnehagebarns matematikk. Fokuset vil være på design, empirisk materiale og analytiske tilnærminger, og det vil bli lagt opp til diskusjon hvor webinardeltagere får muligheten til å diskutere bidrag og begrensninger til det voksende forskningsområdet og kunnskap om barns matematikklæring.

Nordisk samarbeid

EMELI - Early Mathematics Education studies of Longitudinal Interventions er et nettverksprosjekt bestående av forskere fra Göteborg Universitet, Växjö Universitet og UiS. Formålet er å samle komplementær teoretisk og metodisk ekspertise fra forskningsprosjekter i Sverige og Norge. Målet er å utforme forskning av internasjonal betydning med innvirkning på matematikkopplæring i tidlig barndom i begge land. Prosjektet er finansiert av Svenska Vetenskapsråden.

Meld deg på webinaret her: https://www.gu.se/evenemang/early-maths-webinar