Rune Slagstad holder foredrag om «Populistisk elitisme: universitet overalt»

Rune Slagstad, samfunnsforsker og professor emeritus ved Institutt for samfunnsforskning, kommer til UiS 26. november for å holde foredrag om populistisk elitisme.

Published Endret

Samfunnsforsker og professor emeritus ved Institutt for samfunnsforskning, Rune Slagstad, kommer til UiS 26. november 2021.

Slagstad har markert seg som en klar stemme for at akademiseringen av profesjonsutdanningene har gått for langt, og at denne utviklingen kan ramme tjenestene og brukerne.

– Det er flott at vi får Rune Slagstad, som er en av Norges mest markante intellektuelle gjennom mange år, til UiS. Det er ikke gitt at jeg er enig i alt han kommer til å si, men jeg ser frem til å høre på ham, og jeg håper foredraget kan stimulere til en god diskusjon, sier Morten Tønnessen, instituttleder ved Institutt for sosialfag, som arrangerer foredraget.

Tønnessen håper å se UiS-ansatte fra flere fagområder på tvers av alle instituttene, på foredraget.

– Vi ønsket oss et foredrag om profesjonsutdanningenes tilstand og utvikling fordi disse utgjør en vesentlig del av studieporteføljen til Institutt for sosialfag. Siden profesjonsutdanning også står sentralt på flere andre enheter ved UiS, ønsker vi å invitere bredt til foredraget, sier Tønnessen.

Han ser fram til å høre Slagstad belyse et viktig tema innen akademia, og til diskusjonene det kan føre til.

– Profesjonsutdanningene står overfor noen særskilte utfordringer fordi de er tettere på arbeidslivet enn andre utdanninger. En problemstilling er balansen mellom teori og praksis. Profesjonsutdanningene våre må svare på arbeidslivets behov, og samtidig holde en god akademisk standard på universitetsnivå, også i teoriemner, sier han.

Det blir tid til spørsmål fra salen.

Foredraget finner sted 26. november, fra kl. 10.00 til 12.00, i Kjell Arholms hus, auditorium 2 og arrangeres av Institutt for sosialfag.

Les mer om Rune Slagstad.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik