Internasjonalt symposium om dynamikk og aerodynamikk i kabler (ISDAC)

Universitet i Stavanger arrangerer det andre International Symposium on Dynamics and Aerodynamics of Cables (ISDAC 2021), den 16. og 17. september.

Published Endret

Foto av bybrua i Stavanger om natten
Bybrua i innseilingen til Stavanger

All informasjon om tema for symposiet, innsending av bidrag, påmelding, kontaktinformasjon og annet finner du på den engelske versjonen av denne siden. Velg Engelsk øverst på siden, eller klikk her for å komme til ISDAC 2021.