Innovasjonsavdelingen ved UiS søker studentassistent

Studerer du multimedieproduksjon eller andre relevante studier på UiS, og kan bidra til design og produksjon av multimediainnhold? Da er denne stillingen noe for deg!

Published Endret

Innovasjonsavdelingen (INA) ved UiS er ansvarlig for å skrive “impact case stories” fra forskning på universitetet. Dette er en historiefortelling som skal beskrive hvordan et visst forskningsprosjekt ledet til en positiv endring som er kommet samfunnet til gode. Endringene kan være mot forskjellige målgrupper og omhandler ofte diverse områder som økonomi, miljø, helse, livslang læring, offentlig politikk, livskvalitet, kultur m.m. Vi benytter både kvalitativ og kvantitative bevis for å dokumentere forskningens virkninger og effekter.

Impact case stories publiseres på UiS internett sider og andre digitale plattformer for å synliggjøre samfunnseffekten og merverdien av forskningen vi gjør på UiS til våre omgivelser. 

I den forbindelse ønsker vi å lage multimediainnhold som på en måte komplementerer teksten som står i case storien. Dette kan være blant annet video, infografikk, podcast og andre typer visualisering slik at formidlingsarbeidet holder høy kvalitet.

Vi ønsker å rekruttere bachelorstudenter tilknyttet studieprogrammet i multimedieproduksjon eller andre relevante studenter ved UiS som kan bidra til design og produksjon av multimediainnhold.

For mer informasjon om oppdraget, vennligst ta kontakt med Babak Ghassim ved INA.