Læringsmiljøsenteret søker ny
senterleder

Universitetet i Stavanger har ledig åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning fra 1. mars 2023.

Published Endret

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret fotografert på Solastranda i oktober 2021.
Læringsmiljøsenterets ansatte ønsker seg ny senterleder som kan inspirere, tilrettelegge og motivere både innad på senteret og eksternt blant samarbeidspartnere, myndigheter og samfunnsaktører. Foto: Elisabeth Tønnesen/Læringsmiljøsenteret, UiS.

Senterleder er leder for den samlede virksomheten ved senteret, rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Fakultetet har store ambisjoner for videre utvikling av Læringsmiljøsenteret  som forskningssenter og nasjonalt kompetansesenter. Senteret har som mål å være blant de fremste forskningsmiljøene nasjonalt og internasjonalt på læringsmiljøfeltet. Forskningen skal være praksisnær. Som nasjonalt kompetansesenter skal vi være en ressurs og en attraktiv samarbeidspart for praksisfeltet, med partnerskapsavtaler i alle landets fylker. Samarbeidet skal bygge på forskningsbasert kunnskap for å skape trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole. Vår forskning og utadrettede virksomhet danner grunnlaget for vår utdanningsvirksomhet. Senteret utvikler relevant kunnskap og bidrar til utforming og implementering av nasjonal utdanningspolitikk. 

En viktig oppgave for senterleder er å inspirere, tilrettelegge og motivere til intern og ekstern samhandling, resultatoppnåelse samt utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø. Senterleder er helt sentral i den faglige, strategiske og organisatoriske utviklingen.  

Læringsmiljøsenterets visjon er å være en nasjonal drivkraft for å fremme trygge og gode læringsmiljø i barnehage og skole. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 74 ansatte tilknyttet senteret, i tillegg er flere tilknyttet senteret på timebasis.

Les mer og søk på stillingen.