Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger ved Læringsmiljøsenteret

Vi har ledig stilling som førsteamanuensis pedagogikk/ spesialpedagogikk/ psykologi rettet mot barnehagemiljø.

Publisert: Endret:

Jente som lager hjerte med fingrene og ser gjennom hjertet.
Vil du jobbe med å sikre trygge og gode barnehagemiljø? Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS.

Førsteamanuensis – ledig stilling med arbeidssted i Stavanger eller Porsgrunn:

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode barnehagemiljøer.

Den primære arbeidsoppgaven vil være utadrettet virksomhet og kompetanseutviklingstiltak i kommuner, barnehager og SFO. Temaer som inkludering, krenkelser, ulike former for begynnende mobbeatferd, psykisk helse og livsmestring, ledelse og innovasjon vil være sentralt. Arbeidet vil i stor grad være knyttet til partnerskap med praksisfeltet gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt annen utadrettet virksomhet.

I tillegg vil oppdrag og utviklingsarbeid initiert av Utdanningsdirektoratet, som Læringsmiljøprosjektet, oppfølging av mobbeombudene og elev- og lærlingeombudene og ulike ekspert- og referansegrupper kunne være aktuelle arbeidsfelt.

Undervisning, veiledning og eksamensarbeid relatert til senterets etter- og videreutdanningsstudier, og studier på universitetets lærerutdanninger kan også være aktuelle arbeidsoppgaver. I tillegg kommer ulike typer fagadministrative oppgaver i tilknytning til det vitenskapelige arbeidet.

Forskning inngår også i stillingen. Senteret startet høst 2021 opp flere større forskningsprosjekt med barnehage som målgruppe, og det er svært aktuelt at den som ansettes kobles på et av disse forskningsprosjektene.

Det forventes også at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med arbeidslivet/praksisfeltet.

Læringsmiljøsenteret har avdelinger både i Stavanger og Porsgrunn, og det bes oppgitt i søknaden hvilken avdeling en ønsker tilknytning til. Det kan også være aktuelt å ansette i deltidsstiling. Du må i søknaden angi hvilken stillingsstørrelse som foretrekkes.

Stillingen vil medføre noe reisevirksomhet og er ledig fra 1. januar 2023.


Les hele stillingsannonsen på Jobbnorge.