Kan man forebygge og forsinke utviklingen av demens?

Torsdag 4. mars 2021 kl. 12:00-13:30,
Webinar.

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og ettersom vi lever lenger og får en stadig økende andel eldre i vår befolkning vil dette antallet trolig dobles innen 2050.

Published Endret

Image by Benjamin Balazs from Pixabay

Over 400 000 er nær pårørende til en med demens. Hvordan kan ny teknologi bidra til å forebygge og tidlig diagnostisere utviklingen av demens? Dette er noe av det vi skal utforske i dette webinaret.

              Tid: 04.03 fra kl. 12.00 - 13.30                Meld deg på ved å gå inn på linken  under her: 
https://www.smartcarecluster.no/events/2020/12/forebygging-og-forsinkelse-av-demens