KATS på besøk hos Vegtrafikksentralen (VTS) i Porsgrunn

Økt kunnskap om VTS sitt arbeid er grunnleggende for mange av aktivitetene vi har i KATS. 16. september var vi på besøk hos VTS i Porsgrunn og fikk informasjon og innsikt i deres arbeidshverdag.

Published Endret

Den 16. september var Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KA-TS) på besøk hos VTS i Porsgrunn og fikk informasjon og innsikt i deres arbeidshverdag.

Økt kunnskap om VTS sitt arbeid er grunnleggende for mange av aktivitetene vi har i KA-TS. Særlig gjelder dette arbeidspakke 3 og 4, hvor vi blant annet forsker på hvordan trafikanter oppfører seg i tunnelhendelser, konsekvensmodellering ifm tunnelulykker, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for økt tunnelsikkerhet, sensorstyring og automatikk. Her inngår PhD-prosjektet til Syed Taha (Apply), som tar for seg vedlikeholdsplanlegging i tunnelindustrien. Naeem Khademi (Førsteamanuensis ved UiS) er leder av arbeidspakke 4, og samarbeider med Sintef Digital om å utvikle en pilot for beslutningsstøtteverktøy for VTS, nødetater og trafikanter. Naeem, og resten av gjengen, fikk stille mange spørsmål og noterte flittig. Det er ingen tvil om at vi har lært mye om tunneldrift her i dag, sier Naeem etter møtet.

Vi retter en stor takk til Svein Hørta, Ole Christian Leerstang og Jan Ove Grave ved VTS i Porsgrunn for et hyggelig møte og god oppvartning! Vi i KA-TS ser frem til et videre samarbeid med VTS, i arbeidet for økt tunnelsikkerhet.

Bilde: KATS på besøk hos VTS Porsgrunn
Fra venstre: Syed Taha, Tone Iversen, Naeem Khademi, Svein Hørta,
Ole Christian Leerstang og Henrik Bjelland. Ove Njå står bak kamera.