Hopp til hovedinnhold

Kickstart på semesteret – 200 på digital samling for å lære om godt teamarbeid

Fredag 22. januar deltok over 200 førsteårsstudenter ved Handelshøgskolen ved UiS på et kickoff-arrangement i forbindelse med oppstart av sitt andre semester. Hensikten med arrangementet er å gi studentene en innføring i gruppearbeid og en mulighet til å bli kjent med medstudenter.

Publisert: Endret:

Ingeborg Foldøy Solli og Gunhild Bjaalid ledet digital kickoff fra Dataverkstedet på UiS.

Tekst: Egil Clement Svela

– Vi har noen fantastiske førsteårsstudenter på Handelshøgskolen ved UiS som tross covid-19 og strenge koronatiltak gjennomfører studiene med glans. Spesielt gledelig er det at våre nye studenter deltar på våre kickoff-arrangementer som gir viktig påfyll og kunnskap om gruppearbeid og ikke minst mulighet til å bli kjent med nye medstudenter, forteller en fornøyd leder for bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon Ingeborg Foldøy Solli.

Kickoff-arrangementet var en oppfølging av et tilsvarende arrangement som ble gjennomført ved studiestart i august. Målet er å gi studentene en god start på sitt andre semester.

Tiltaket var også viktig for at studentene skulle bli kjent med flere medstudenter på studieprogrammene, samt få enda mer kunnskap om det å jobbe i team. I tillegg fikk studentene et inspirerende foredrag i studieteknikk og motivasjon av Olav Schewe.

Viktig å være bevisst på roller og kommunikasjon i gruppearbeidet

Zoom-arrangementet ble sendt fra Dataverktstedet ved universitetsbiblioteket. Studentene som alle deltok digitalt, ble tilfeldig delt inn i grupper gjennom breakout-rom. Gruppene skal fortsette å samarbeide ut over vårsemesteret.

Dyktige skuespillere fra barne- og ungdomsteateret ved Rogaland teater hadde i forkant spilt inn ulike scenario som typisk kan skje i forbindelse med teamarbeid og være utfordrende for samarbeidsklimaet. Studentene fikk utdelt ulike problemstillinger som de skulle ta opp i sine grupper og drøfte. Denne sesjonen med ledet av organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid ved Universitetet i Stavanger.

– Det er utrolig viktig at studentene er klar over hvilke ulike roller folk inntar i gruppearbeid og hvordan kommunikasjonen i teamet foregår. Med kunnskap og forståelse for kommunikasjon og roller i gruppearbeid kan mange misforståelser unngås og det kan gjøre det lettere å få til et godt og effektivt gruppearbeid, samt en bedre studiesituasjon for den enkelte, sier Bjaalid.

Rekordlavt frafall og gode eksamensresultater

Professor og prodekan på Handelshøgskolen ved UiS, Aslaug Mikkelsen, er en av initiativtakerne bak kickoff-arrangementene for førsteårsstudentene.

– Med tanke på covid-19 og restriksjoner for fysiske møter mellom studentene, har opplegget med kickoff blitt svært godt mottatt. Rekordlavt frafall blant studentene og gode resultater fra eksamen høsten 2020 viser at grepene vi har tatt har båret frukter, forteller Mikkelsen.

–  Ikke alle har vært like fornøyde med gruppene de ble plassert i, men totalt sett har dette fungert godt. Vinner av beste gruppeinnlevering høsten 2020 fortalte under prisutdelingen at gruppesamarbeidet hadde vært veldig utfordrende, men at de til slutt fant ut av det og likevel avsluttet som gode kompiser. Dette viser at kunnskap om kommunikasjon og teamarbeid er utrolig viktig både i studietiden og ikke minst i arbeidslivet etter på, understreker Mikkelsen.

Foredrag av forfatteren av boka Superstudent

Siste del av seminaret var en inspirasjonsforelesning av Olav Schewe om «Hvordan lære effektivt?». Schewe er forfatter av Superstudent-boka og på seminaret gav han studentene nyttige tips om effektiv studieteknikk, motivasjon og hvordan oppnå bedre resultater.

–  Visste du at en lang pause kan halvere tiden som trengs for å lære noe utenat? Eller at du kan øke læringsutbyttet fra en leseøkt med 30 prosent ved hjelp av et par enkle grep? Faktisk mener psykologer nå at så mye som 70 prosent av læringen skyldes studieteknikk og motivasjon, sa Schewe i sitt foredrag.

– Studenter som investerer i å forbedre egen studieteknikk, vil raskt kunne se resultater og at de blir mer effektive i studiene. Et tiltak som Handelshøgskolen ved UiS nå har initiert for sine studenter er utrolig viktig og jeg håper studentene virkelig følger opp og tar i bruk det de har lært, både med tanke på studiet de nå gjennomfører, men også med tanke på fremtidige oppgaver de vil ta på seg som arbeidstakere eller arbeidsgivere etter endte studier, avslutter Schewe. 

Håper på normal studiesituasjon

– Vi håper studentene fikk et godt utbytte av kickoff 2 nå i januar og er blitt inspirert til å fortsette det gode arbeidet med studiene sine utover våren. Vi vet at de fleste studentene håper så snart som mulig å være tilbake i en mer normal studiesituasjon hvor de og vi forelesere også kan møtes fysisk og ikke bare bak en skjerm, avslutter en fornøyd Ingeborg Foldøy Solli.