Hopp til hovedinnhold

Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i skolen

Videreutdanning for lærere.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Videreutdanning

Undervisningsform

Forelesninger

Pris

37 000,-

Neste oppstart

-

Søknadsfrist

Ikke opptak studieåret 2022/23

Målet for studiet er at lærere skal kunne skape et læringsmiljø som fremmer sosial inkludering.

Kursinnhold

Lærer står foran klassen.
Foto: iStock

Om studiet

Målet for studiet er at lærere skal kunne skape et læringsmiljø som fremmer sosial inkludering, elevenes opplevelse av mestring, inklusjon og psykisk helse.

Studiet vil ha en generell pedagogisk tilnærming, samt spesielle tiltak, på individ og systemnivå, i møte med elever som har ulike behov. Videre vil studiet gå inn på hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges for disse elevene.

Dette studiet gir 30 studiepoeng. 

Undervisningen vil bli lagt til tirsdager fra kl. 10.15 – 15.00.

Emnet gir kunnskap om, og innsikt i nyere forskning og teori på disse områdene:

  • Klasseledelse, relasjoner og sosial tilknytning
  • Tilrettelegging av skolens læringsmiljø
  • Utfordrende atferd
  • Stress og mestring
  • Skolefravær og skolefrafall
  • Emosjonelle vansker
  • Inkludering av minoritetsspråklige elever
  • Mobbing

Dette emnet gir innpass for emnet MSP320 Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole (15 sp) på master i spesialpedagogikk ved UiS.

Målgruppe

Lærere og andre ansatte i skolen

Undervisning

Tirsdager fra kl 10.15 til 15.00.

Arbeidskrav

Det vil bli gitt to arbeidskrav i løpet av studieåret. Disse skal ta utgangspunkt i et av emnets tema, og være godt underbygget av forskning. Dette skal presenteres for medstudenter.

Vurdering av dette arbeidet er godkjent/ ikke godkjent.

Eksamen

Begge arbeidskravene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen vil være en 3 dagers individuell hjemmeeksamen på 4000 ord (+/- 10%). Graderte karakterer A-F.

Prisinformasjon

Kurspris er 37 000,-

Det oppfordres til å søke støtte av Utdanningsdirektoratet via Kompetanse for kvalitet.

Frist for å søke støtte fra Udir: 1. mars 2021

Opptakskrav og søknadsprosess

Godkjent lærerutdanning, barnehage-/førskolelærerutdanning eller annen relevant 3-årig bachelor. Vi gjør oppmerksom på at emnet ikke gir pedagogisk undervisningskompetanse i skolen.

Søknadsfrist: 15. april 2021 - men husk fristen for å søke støtte fra Udir som er 1. mars 2021.

Det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring av emnet.

Kontakt oss

Universitetslektor
51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post laringsmiljosenteret@uis.no.