Hopp til hovedinnhold

Koordinerer en kreftavdeling på sykehus

Julie utviklet en bredere forståelse for faget og samhandlingen mellom helsetjenester gjennom videreutdanningen i kreftsykepleie.

Publisert: Endret:
Julie Fosslund
Julie på arbeid som krefstykepleier ved Stavanger Universitetssjukehus.
  • Navn: Julie Lalid Fosslund
  • Nåværende stilling og arbeidsplass: Assisterende avdelingsleder på 2K, Stavanger Universitetssjukehus
  • Hva studerte du på UiS og når? Videreutdanning i kreftsykepleie 2018 - 2020, men tok også bachelor i sykepleie ved UiS fra 2009 - 2012

Som assisterende avdelingleder har Julie ansvar for koordinering og flyt av pasienter. Hun deltar i fordeling og tildeling av pasienter blant ansatte, og samarbeider tett med legene.

Hvorfor valgte du å studere kreftsykepleie ved UiS?

Jeg valgte å studere kreftsykepleie etter å jobbet på kreftavdelingen 2K i tre år. Jeg hadde lyst å få en mer helhetlig forståelse og innblikk i ting jeg allerede kunne noe om. Jeg syns det virket spennende å treffe andre sykepleiere fra andre arbeidsplasser, med andre og ulike erfaringer med pasienter med kreftsykdom.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Det er vanskelig å si hva jeg husker best, for det har vært mye kjekt og spennende. Vi hadde en studietur til København, som helt klart settes høyt. Husker også veldig godt studiestarten, spesielt den første studieuken.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Jeg har hatt veldig god nytte av praksisperiodene. I begge praksisperiodene lærte jeg utrolig mye mer enn jeg var forberedt på, i og med at jeg har en del erfaring fra før. Jeg utviklet et bredere og mer helhetlig blikk, og fikk en annen forståelse for situasjoner og problemstillinger jeg også tidligere har vært oppi. I tillegg hadde jeg veldig utbytte av perioden i kommunehelsetjenesten, da jeg fikk se «den andre siden» av helsetjenesten. Følte jeg fikk et tydeligere bilde av samhandlingen med kommunen som jeg driver med hver dag på jobb.

Ellers har jeg hatt god nytte av forelesningene vi har hatt med både tidligere kreftsykepleierstudenter,kreftsykepleiere med lang erfaring, og pasienter eller pårørende. Har oså helt klart hatt veldig god nytte av hovedoppgaven, både underveis i skriveprosessen og i etterkant.

Hva liker du best med jobben din?

Høyest på listen kommer nok relasjonen jeg skaper med både pasienter og pårørende. Vi har med pasientene våre å gjøre under hele forløpet, fra utredning til avslutning. Vi deler mye gleder og sorger, og vi blir godt kjente med hverandre på både godt og vondt.

Vi driver primærsykepleie på 2K, så tidligere når jeg jobbet ute i sengeposten hadde jeg «mine» pasienter, og vi delte mye sammen. Nå har jeg lite direkte pasientkontakt, men snakker ofte med pasientene våre på telefonen så jeg opplever fremdeles å ha god kjennskap til de fleste. Dette er noe jeg selv verdsetter høyt, da det gir meg mye. Vi har mange triste skjebner, men å bli kjent med pasienter og pårørende og å dele gledene sammen er ofte en god trøst. De fleste av våre pasienter blir friske, men har et veldig tøft forløp underveis, så å se de komme tilbake til kontroll helt friske er helt fantastisk.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

  • Benytt deg av den hjelpen som finnes (bibliotek, fagansvarlige, kurstilbud, diverse programmer, og hverandre)
  • Utnytt praksisperiodene godt
  • Og ikke minst, tenk positivt under arbeid med fordypningsoppgaven selv om det enkelte dager kan føles veldig mørkt og endeløst

Guro og Anne hadde utveksling på Svalbard

Guro Skarstein og Anne Louise Gilling deler sine erfaringer fra sommeren de studerte ved UNIS på Svalbard.

Therese Log Bergjord tildelt HHUiS Alumnipris 2021

Therese Log Bergjord, CEO i Skretting og en internasjonal kapasitet innenfor havbruksnæringen, er tildelt Handelshøgskol...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

UiS Alumni

Universitetet i Stavanger tilbyr et eget nettverk for tidligere UiS-studenter. Som UiS-alumn kan du registrere deg i vår...

– Masteren ga meg definitivt et ekstra ess da jeg søkte på jobb

Steffen Skarås fikk jobb som konsulent i Capgemini samtidig som han fullfører masteren i computational engineering.

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde ...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Petroleumsgeologen

– Feltturene til Spania og Hellas var utrolig lærerike, sier Jacob Dieset. Alumnien jobber med å bygge ut en geologisk l...

Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

David jakter på ulovlige varer

– På Østlandsterminalen kommer det inn millioner av postforsendelser hvert år. Tempoet er høyt og mengden er stor. Vi er...

Silje jobber som toller på finskegrensa

– Vi betjener tre tollstasjoner: Polmak, Utsjok og Karigasniemi. Vårt arbeidsområde er ganske unikt.

24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en leder...

PPU opna nye dører

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

Alumnintervju: Finn en arbeidsplass som prioriterer veiledning!

Malin Tveterås Gaard var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018, og jobber nå i universitetsbarnehagen Jåttå barnehage i ...

Alumnportrett: Variert og aktiv hverdag med mye ansvar

Morten Øksnevad var ferdig utdannet barnehagelærer ved UiS i 2019. Nå er han pedagogisk leder ved Læringsverkstedet Stru...

Ruth Vihovde Strand tildelt HHUiS Alumniprisen 2020

Ruth Vihovde Strand er seksbarnsmoren som kombinerte økonomistudier med småbarnsliv, deltidsjobb og politisk lederverv. ...

Alumniportrett: Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

Kadafi Zaman jobber som journalist i TV2

Kadafi Zaman har som TV2-journalist hele verden som sin arbeidsplass. Som UiS-student husker han best det gode studentmi...

Masterstudiet bidrar til et faglig løft

Interesse for den kritisk syke pasienten fikk Tonje til å bli intensivsykepleier. Nå, ti år etter videreutdanningen, ko...

Ung hotellsjef med lang erfaring

UiS-alumni: Helene Hallre (31) er hotellsjef for Radisson Blu Royal Hotel i København. Bachelorgraden i hotelledelse tok...

Norges første og eneste campushotelldirektør

Med et drøyt halvårs erfaring som hotelldirektør ved Ydalir har Martin Rødsen Sagen en kompetanse som er unik i Norge: h...

Leder Nordens største matfestival

Maren Skjelde er daglig leder i Gladmat, matfestivalen i Stavanger sentrum som hver sommer blir besøkt av 250.000 mennes...

Redaksjonsassistent i NRKS dokumentar og samfunn-avdeling

Tone Haugstvedt studerte fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå i hjertet til NRK på Marienlyst.

Jobber som kreftsykepleier i kommunen

Gunn Therese Sirekrok jobber tett på pasienter og pårørende i arbeidet som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten.

Forsker på koordinering av helsetjenester

Jorunn Nærland Skjærpe (34) gikk videre på doktorgradsstudier etter fullført mastergrad i helsevitenskap.

Underviser fremtidige sykepleiere

Etter flere års arbeid i helsetjenesten ønsket Anne Marte Løvik nye utfordringer. Nå underviser og veileder hun sykeplei...

Forsker på sannhetsbegrepet i dokumentarfilm

Ane Lyngstad Oltedal stoppet ikke med en mastergrad i dokumentarproduksjon. I dag har hun en stipendiatstilling i dokume...

Yter helsehjelp til mennesker i en akutt krise

Katrine Stangeland ville lære mer om hvordan gi helsehjelp til personer med både psykiske lidelser og rusmiddelproblem. ...

– Å være sykepleier gir deg et hav av muligheter

Etter over 20 år i arbeidslivet, bestemte Ingvild Trana seg for å bli sykepleier.

Blir utfordret hver dag i arbeidet som sykepleier

Siden hun ble ferdig utdannet i 2012, har Hege Vaalas Grewal vært sykepleier på kreftavdelingen på Stavanger Universitet...

Ønsket mer kunnskap om den akutt skadde pasienten

Hans Erik Birkeland har studert master i operasjonssykepleie ved UiS og startet nylig i stilling som traumekoordinator o...

Jobber for å heve kompetanse i ambulansetjenesten

Kristian Furuskjeg (44) bidrar til forbedring og utvikling av helsetilbudet ambulansetjenesten leverer til sine pasiente...

Variert arbeidsdag som anestesisykepleier

Bjørge Andreassen setter pris på kombinasjonen av planlagte operasjoner og akutte situasjoner i jobben som anestesisykep...

Interesse for miljø og energipolitikk ble yrkesvei

Jakok Ruus studerte bachelor i statsvitenskap og tok master i energi, miljø og samfunn. I dag jobber han som rådgiver in...

Kommentator, frilansjournalist og Stavangers lengste komiker

Han liker både å lese og å skrive, og synes lektor-tanken er fristende. Derfor valgte Fredrik Brimsø å studere nordisk s...

Jobber som regissør og fotograf

Stian Skjerping har studert fjernsyns- og multimedieproduksjon ved UiS og jobber nå som regissør og fotograf i Screen St...

Advokatfullmektig i Schjødt

Mathias Anker Paulsen husker tilbake til studietiden sin på UiS som spennende, kjekk og nyttig. I dag jobber han som adv...