Hopp til hovedinnhold

Korona-informasjon til studenter ved campus Bjergsted

All undervisning skal være digital de neste 14 dager, men campus skal likevel være åpen. Det betyr at studentene ved Fakultet for utøvende kunstfag vil få tilgang til øvingsrom og bibliotek.

Publisert: Endret:
  • Regjeringen har oppfordret alle studenter til å bli værende på eget hjemsted i forlengelse av juleferien i de to første ukene av januar og regjeringen har bestemt at all undervisning skal være digital frem til 18. januar.
  • De studenter som i perioden frem til 18. januar trenger tilgang til øvingsrom og biblioteket i Bjergsted vil få tilgang til det.
  • Studentene som benytter campus bør føre daglig smittevernlogg med tidspunkter, hvilke rom man har brukt og evt. hvem man har truffet (med tanke på eventuell smittesporing).
  • Studentene må selv tørke av alt utstyr/instrumenter og overflater som har blitt berørt i øvingsrom, både før og etter bruk.
  • Sosial omgang/aktivitet på campus bør reduseres til et minimum.
  • Samspillaktivitet vil ikke være aktuelt i denne perioden.
  • Maske er allerede påbudt i en del sammenhenger, som i kollektivtransport og i alle sammenhenger der avstandsregelen ikke kan garanteres. Maske er anbefalt brukt i alle innendørs fellessoner, men ikke når man er alene på øvingsrom.
  • Alle brukere av bygg er pålagt proaktiv håndhygiene.
  • Lav terskel for å holde seg hjemme; ikke anledning til å komme på campus selv ved helt milde symptomer på luftveisinfeksjon eller generelle sykdomsfølelse. Er man i tvil skal man holde seg hjemme.
  • Alle eventuelle karanteneplikter må selvsagt overholdes.