Kortere opphold i utlandet for studenter

Skal du reise på et kortere opphold i utlandet, kan det være mulighet for å motta stipend for oppholdet.

Published Endret
Hva er kortere opphold i utlandet?

Det er mulighet for å motta stipend for kortere opphold i utlandet som varer fra noen dager opp til 30 dager.

Ulike typer aktiviteter:

ECIU University

Utfordringer og mikrokurs i Europa

Erasmus+ blandet mobilitet

Kortere opphold i Europa

Nordlys

Kortere opphold i Norden. Kommer snart