Hopp til hovedinnhold

Kristin Sunde

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Is a faster pace of letter instruction associated with other teaching practices?

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 5.

   Hefte 2.

   s.62-78.

   DOI: 10.23865/njlr.v5.1668

  • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti

   (2019)

   Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children’s Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School?

   Scientific Studies of Reading

   ISSN 1088-8438.

   DOI: 10.1080/10888438.2019.1615491

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Rask bokstavlæring gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere

  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere

  • Sunde, Kristin; Sædberg, Leif Tore

   (2018)

   Kva er god lese- og skriveopplæring for dei minste?

  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Sett av tid til elevenes egen lesing!

  • Sunde, Kristin

   (2018)

   Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

  • Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2018)

   God begynneropplæring i lesing

  • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1?

  • Sunde, Kristin

   (2017)

   Bokstavinnlæring - stor endring på kort tid

  • Sunde, Kristin

   (2017)

   Teaching practice in early literacy instruction and student's development of literacy skills

  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere

  • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid

  • Furnes, Bjarte Reidar; Sunde, Kristin

   (2017)

   Stasjonsundervisning – bruk, aktiviteter og tilpasning i et utvalg norske klasserom

  • Sunde, Kristin

   (2016)

   Introduksjonssamling Språkløyper

  • Sunde, Kristin

   (2016)

   Bokstavlæring og rask progresjon

  • Sunde, Kristin

   (2016)

   Vi så det allerede i 1. klasse. Tidlig innsats i leseopplæringen.

  • Sunde, Kristin

   (2016)

   PIRLS, kurs for lærere

  • Sunde, Kristin

   (2016)

   Two Teachers, kurs for lærere og skoleledere

  • Sunde, Kristin; Bentsen, Edle Inga

   (2015)

   Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet

  • Sunde, Kristin

   (2015)

   Hvordan bruke stasjonsundervisning?

  • Sunde, Kristin

   (2015)

   Hva er stasjonsundervisning?

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway