Den internasjonale dagen mot vold, mobbing og nettmobbing på skolen

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i skolen støtte i arbeidet for å forebygge og forhindre vold, mobbing og nettmobbing.

Publisert Sist oppdatert
Gutt sitter i sofa og holder rundt knærne med ansiktet skjult. Ved siden av ham ligger en ipad.
Den internasjonale dagen mot vold og mobbing i skolens mål er å få fortgang i arbeidet med å bekjempe mobbing. (Foto: Sanja Radin/Getty images)

UNESCOs medlemsland har erklært den første torsdagen i november hvert år, den internasjonale dagen mot vold og mobbing på skolen, inkludert nettmobbing , og erkjenner at skolerelatert vold i alle dens former er en krenkelse av barn og unges rettigheter til utdanning, helse og velvære. Dagen skal markere behovet for styrking av samarbeid og initiativer som kan sette fart på arbeidet med å forebygge og eliminere vold og mobbing på skolen, inkludert nettmobbing.

I følge UNESCOs rapport, Behind the numbers: Ending school violence and mobbing, har nesten én av tre elever blitt mobbet av jevnaldrende på skolen minst én gang den siste måneden, og en tilsvarende andel er rammet av fysisk vold. Mobbing på nett og mobiltelefon er også på vei oppover. I Norge sier 5,8 prosent av elevene i Elevundersøkelsen 2020 at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som blir mobbet av medelever er stabil, mens andelen som blir mobbet av lærere synker. Samtidig øker andelen elever som mobbes digitalt.

Kunnskapsoversikter om mobbing i skolen: