Hvordan bruke forskning i barnehager, skoler og lærerutdanninger?

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) arrangerte denne uken arbeidsseminar i Stavanger. Seminaret er oppstarten til det som skal bli et forskningsprosjekt om evidens i praksis, med både norske og utenlandske deltakere.

Published Endret

Workshop på Vicoria Hotel
Kunnskapssenter for utdanning (KSU) arrangerte arbeidsseminaret, og senterleder Elaine Munthe (lengst bak) ledet diskusjonen på seminarets andre dag. (Foto: Leif Tore Sædberg

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har tatt initiativ til et internasjonalt seminar for å presentere og diskutere hva vi vet om bruk av forskning i skolen og hva vi trenger å vite mer om for å styrke relevansen og bruken av forskning.

Denne uken var en rekke personer samlet som alle har interesse av dette spørsmålet. Utenom forskere fra KSU, deltok Stavanger kommune med blant annet nyansatt forskningsdirektør for kommunen, ansatte fra utdanningsdepartement i Norge og Nederland, forskere fra Norge, Sverige, Tyskland og Italia, og fra OECD. 

KSU workshop
Første dag av seminaret var satt av til ulike foredrag om temaet. (Foto: Kari-Anne Svensen Malmo)

Viktig med samarbeid

Arbeidsseminaret hadde tittelen «Workshop on enhancing the use of research in schools». Første dag var satt av til presentasjoner om forskning om bruk av forskning i skole og praktisk arbeid for å styrke forskningens relevans og bruk.  Andre dag var satt av til diskusjoner og planlegging av det videre arbeidet.

To av deltakerne var nederlandske Rien Rouw og ungarske Nora Revai, henholdsvis fra det nederlandske utdanningsdepartementet og representant for OECD-nettverket. De to satte pris på å være en del av det kommende samarbeidet.

Nora Revai og Rien Rouw
Nora Revai og Rien Rouw var to av deltakerne på arbeidsseminaret KSU arrangerte. (Foto: Leif Tore Sædberg)

– Å bygge nettverk, fornye ens egne tanker og lære mye av hvordan man gjør det i andre land - alt dette oppnår man ved å møtes og samarbeide på denne måten. I tillegg får man et innblikk i hvordan forskning gjennomføres andre steder, også på det praktiske planet, sa Rouw.

Revai var enig i poengene.

– I tillegg er det veldig nyttig å oppleve aktuell tenkning og forskning fra andre kontekster. Selv har jeg mye erfaring med anglo-amerikansk forskning, derfor er det nyttig å her oppleve forskning fra de nordiske landene. Jeg tror også den kollektive tenkningen vi har vært inne på her på seminaret, har mye for seg, påpekte Revai, som jobber i Frankrike.

Hun la til:

– Mitt største håp er at denne samlingen kan bli starten på et videre samarbeid, der vi får til et godt, internasjonalt forskningsprosjekt.

Engasjert diskusjon

Etter fordypende foredrag på arbeidsseminarets første dag, var andre dag satt av til oppsummering og ikke minst drøfting av gårsdagens emne - «What do we know about research use and enhancing the use of research in schools and how do we know it?»

Selv har jeg mye erfaring med anglo-amerikansk forskning, derfor er det nyttig å her oppleve forskning fra de nordiske landene.

Nora Revai , seminardeltaker

Begrepet «research use» er ett av de viktige områdene å utforske systematisk. Det er stor enighet internasjonalt om at bruk av forskning kan være veldig mye forskjellig. Kanskje vi må finne et annet begrep enn «bruk» for å kommunisere dette, var noe av det som ble diskutert på dag to.

– Hvordan forholder vi oss til de begrepene vi har innen forskning, og er de brukbare i en undervisningssammenheng?, spurte en av deltakerne retorisk, og tilføyde:

– Vi må bruke begreper som leder tankene i rett retning. Enkelte synes å tro at å bruke andre begreper ikke tilfører noe, at det ikke endrer noe, men jeg tror det er en viktig faktor. Det er viktig blant annet for å vise hvilket paradigme man er i.

Tekst: Leif Tore Sædberg, KSU