Ny stipendiat ved KSU

Lone Hvalby skal forske på på hvordan skolen jobber med livsmestring.

Published Sist oppdatert

Lone Hvalby
(Foto: Privat)

Lone Hvalby er nyansatt som stipendiat ved Kunnskapssenter for utdanning hvor hun skal utforske hvordan skolen praktiserer læreplanens tverrfaglige tema Folkehelse og livsmestring. Hvalby er spesielt interessert i å finne ut hvordan lærere jobber med livsmestring for å inkludere alle elever.

– Dette er et spennende prosjekt som jeg brenner for, både personlig og profesjonelt. Livsmestring handler om å ta gode valg og er tett knyttet opp til danningsoppdraget til skolen. Lærerne skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere og gi dem verktøy for å håndtere både medgang og motgang. Det blir interessant å forske på hvordan skolen har implementert dette tverrfaglige temaet, sier Hvalby.

Stipendiaten er tilknyttet forskningsprosjektet Livsmestring i grunnopplæringen. Prosjektet setter søkelys på hvordan man skal forstå livsmestring i læreplan og aktuell forskning og undersøker empirisk hvordan dette praktiseres i skolen. Hvalby er i et faglig fellesskap med forskergruppen som utgjør programområdet mangfold, inkludering og utdanning. Programområdet forsker på ulike aspekter ved sosialt og kulturelt mangfold i utdanning, og er opptatt av å utforske og utvikle mer inkluderende praksiser.

Som en del av doktorgraden skal Hvalby også gjøre en systematisk kunnskapsoppsummering der hun vil kartlegge og systematisere hva som finnes av norske og internasjonale studier om livsmestring i skolen.

–  Jeg er ennå i oppstartsfasen, men målet med den systematiske kunnskapsoppsummeringen er å studere hvordan livsmestring defineres og om og eventuelt hvordan mangfold og inkludering inngår som en del av begrepet.

Hvalby har en master fra grunnskolelærerutdanningen ved UiS fra 2022 og har også jobbet som lærer i barneskolen.