Podkaster fra GrunnDig-prosjektet

Her finner du podkastene som er produsert i GrunnDig-prosjektet - Digitalisering i grunnopplæring: kunnskaper, trender og framtidig forskningsbehov.

Publisert Sist oppdatert

Hånd skriver på pc

Digitalisering i grunnopplæring: kunnskaper, trender og framtidig forskningsbehov - forkortet GrunnDig - er et samarbeidsprosjekt som Kunnskapssenter for utdanning ( ) er en del av. Prosjektet har som mål å få oversikt over forskning og erfaring, bidra til mer enhetlig begrepsbruk, forberede et større forskningsprosjekt og bidra til bedre formidling av nyere forskning om digitalisering i grunnopplæringen i Norge.

Prosjektet driver formidling blant annet gjennom å produsere fire podkaster. Tre av disse er produsert av vår samarbeidspartner Universitetet i Oslo, den fjerde har og UiS laget: