Systematisk kunnskapsoppsummering utdanningssektoren

Metodeartikkel som gir en introduksjon til systematisk kunnskapsoppsummering av utdanningsforskning.

Publisert Sist oppdatert

Semesterstart/fadderuke
Artikkelen gir en introduksjon til av utdanningsforskning. Her fra UiS' campus på Ullandhaug. (Illustrasjonsfoto)

Sammendrag:

Denne metodeartikkelen gir en introduksjon til av utdanningsforskning. Tradisjonelle litteraturgjennomganger blir gjerne kritisert for å være mer tilfeldige, preget av forfatterens eget kjennskap til feltet og dermed ikke systematisk eller grundig nok til å kunne gi et solid grunnlag å basere viktige avgjørelser på. En systematisk kunnskapsoversikt vektlegger en vitenskapelig tilnærming preget av systematikk og åpenhet om alle de ulike valgene som tas underveis i forskningsprosessen, samt en vurdering av kvalitet av kunnskapsgrunnlaget.

Artikkelen har til hensikt å gi innsikt i kunnskapsoppsummering som egen forskningsmetode og å presentere noen av de vanligste formene for kunnskapsoppsummering (for eksempel kunnskapsoversikt med tematisk syntese, metaanalyse, ). Avslutningsvis diskuteres noen overordnende aspekter/utfordringer ved på tvers av ulike former, som kvalitetsaspektet i systematiske kunnskapsoversikter og bruken av kunnskapsoppsummeringer i forskning, politikkutvikling og praksis.

Du finner artikkelen ved å klikke på lenken under (NB: krever tilgang til Idunn).

Referanse

Munthe, E., Bergene Ann, C., Braak Dieuwer, t., Furenes May, I., Gilje Trine, M., Keles, S., Ruud, E., & Wollscheid, S. utdanningssektoren. Norsk pedagogisk tidsskrift, 106(2), 131-144. https://doi.org/10.18261/npt.106.2.5