Hopp til hovedinnhold

Kurs i brukermedvirkning og personsentrert omsorg

Ved UiS kan du ta kurs i brukermedvirkning og personsentret omsorg for å bedre kvalitet og bidra til utvikling av helsetjenester.

Publisert: Endret:
Samtale mellom personer
Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud (Foto: Elisabeth Tønnesen).

Brukermedvirkning og personsentrert omsorg står høyt på den helsepolitiske agendaen i Norge. Pasienter eller brukere av helsetjenester skal involveres i beslutninger om egen behandling og i utvikling av helsetjenesten. Personsentrert omsorg tar utgangspunkt i pasientens erfaringer, ressurser og forutsetninger, og utøves i et partnerskap mellom pasient og helsepersonell.

Gjennom emnet vil studentene tilegne seg kunnskap om brukermedvirkning og personsentrert omsorg på individ- og systemnivå. Det gjennomføres i relasjonen mellom pasient, pårørende og helsepersonell, innenfor organisatoriske kontekster og i en samfunnsmessig ramme. Les mer om emnet her.

Eksempler fra psykisk helsearbeid

Emnet tilbys høstsemesteret som et valgemne for masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, men er også åpent for enkeltemneopptak.  Studiet retter seg mot helsepersonell som ønsker en fordypning i teori om brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten.

Emnet belyser forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av brukermedvirkning og personsentrert omsorg, både på individ- og systemnivå. Det vil bli lagt vekt på å belyse tematikken fra et pasient/brukerperspektiv og helsepersonellets perspektiv, med eksempler fra det psykiske helsefeltet.

Opptak til enkeltemne 

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 15. juni, med søknadsfrist 1. august. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket 

Opptakskravet er en bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene. 

Du er kanskje også interessert i?