Hopp til hovedinnhold

Kurs i helsefremming, samskaping og sosial innovasjon

Dette kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helsefremmende arbeid, samskaping og sosial innovasjon i helsesektoren.

Publisert: Endret:
Samtale mellom personer
Folkehelsearbeid er blant annet samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer helse og trivsel, og forebygger sykdom, skade eller lidelse (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Forståelse for betydningen av det enkelte menneskets og borgernes deltakelse og innflytelse på helsen vil vektlegges i emnet. Det vil også ses dypere på samskaping og sosial innovasjon som perspektiver og strategier for tjenesteutvikling, helsefremmende arbeid og folkehelse.

Emnet retter seg mot studenter og ansatte i helse- og velferdssektoren som ønsker fordypning i hvordan ulike helseprosesser kan påvirke menneskers liv og livsutfoldelse. Spesielt vektlegges betydningen av å ha kontroll over og mestre forhold som påvirker helsen, deriblant forskjellige måter å mestre stress eller belastende livssituasjoner.

Les mer om emnet her.

Tiltak for bedre folkehelse

For å forbedre folkehelsen må vi ha kunnskap om hvilke tiltak det er viktigst å iverksette. 

Etter fullført emne vil studenter ha inngående kunnskap om tiltak som kan bidra til å fremme helse, og styrke livskvalitet og mestring blant mennesker med helseutfordringer.

Studenter vil få forståelse for sammenhenger mellom helsefremming, samskaping og sosial innovasjon, og ha kompetanse til å kunne bidra til nytenkning i praksis.

Åpent for søkere fra praksisfeltet

Emnet tilbys vårsemesteret som et valgemne for masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, men er åpent for enkeltemneopptak.

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 15. oktober, med søknadsfrist 1. desember. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket 

Opptakskravet er en bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene. 

Du er kanskje også interessert i?